Terug Wat zijn de post-corona-prioriteiten op het vlak van veiligheid en welzijn?

Wat zijn de post-corona-prioriteiten op het vlak van veiligheid en welzijn?

- Ergonomisch werken | Gezonde werkomgeving | Arbeidsveiligheid | Duurzame werkomgeving | Arbeidsorganisatie | Organisatieverandering

Expert Frank Weckx

Segmentmanager Industrie en Reiniging

De experten van Groep IDEWE staan klaar om u concrete oplossingen aan te reiken

In haar whitepaper ‘Safety Secured?’ is onderzoekster Karolien Van Nunen (TU Delft en de Universiteit Antwerpen) op zoek gegaan naar hefbomen voor veiligheid en welzijn op de werkvloer. Uiteindelijk weerhield ze vijf principes die in de post-corona-tijd als leidraad kunnen dienen voor een grondig door elkaar geschudde werkomgeving. Als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk kan Groep IDEWE u helpen om ze te concretiseren en toe te passen.

afstand houden

In een snel veranderende wereld is het zaak om ook veiligheid en welzijn op het werk continu in vraag te stellen en de focus bij te sturen. De putsch die COVID-19 vorig jaar pleegde, dreef dat besef op de spits en het mag dus niet verwonderen dat het lopende onderzoek van Karolien Van Nuten hierover een staart kreeg. Voor de Universiteit Antwerpen had ze in 2018 bij bijna 1.500 veiligheids- en welzijnsdeskundigen in België en Nederland al een grootschalige vragenlijst afgenomen over veiligheids- en welzijnstrends. Vorig jaar peilde ze bij nog eens 1.169 experten naar hun visie. Uiteindelijk distilleerde ze vijf prioriteiten voor de post-corona-era. 


1. Het verbeteren van de veiligheids- en welzijnscultuur


Uit het onderzoek blijkt dat het opleiden van werknemers om hun werk veilig te kunnen uitvoeren, en het consequent melden van onveilige of ongewenste situaties nog voor verbetering vatbaar is.
Veiligheids- en welzijnsdeskundigen wijzen dat er werk moet gemaakt worden van een positieve cultuur omtrent hun expertisedomeinen. Werkgevers op dezelfde lijn krijgen en voorbeeldgedrag stimuleren is daarbij essentieel. 


2. Het faciliteren van de nodige kennis en vaardigheden


De verbreding van de focus van het enge begrip ‘veiligheid’ naar het brede begrip ‘welzijn’ vereist een uitbreiding van de expertise bij de veiligheids- en welzijnsdeskundigen. Ook de coronacrisis met diverse gevolgen op zowel lichamelijk als mentaal vlak maakte dat duidelijk. De ergonomische en psychosociale aspecten die telewerk met zich meebrachten, de noodzaak van aansturen vanop afstand, crisismanagement en het overbrengen van kennis via de digitale weg, ... vereiste op korte termijn een heel andere aanpak van deskundigen. 


3. Complexe administratie en regelgeving versus toepasbaarheid


Veel experts wijzen op de veelheid aan regels en de complexiteit van de wetgeving die het moeilijk maken om het werk adequaat uit te voeren. 


4. Meer financiële middelen om de impact van COVID-19 op het veiligheids- en welzijnsbeleid in goede banen te leiden


Blijvend investeren in veiligheid en welzijn is niet overal evident. Ondanks de verhoogde werkdruk en de extra taken door de coronacrisis zorgde dat niet in alle bedrijven voor extra ondersteuning. Slechts in 27% van de bedrijven kregen de veiligheids- en welzijnsdeskundigen meer armslag. Er is bijgevolg een omslag nodig in het veiligheidsdenken. Bedrijven moeten veiligheid en welzijn als een structurele investering zien en niet als kost.  


5. Corona als springplank naar meer veerkracht bij deskundigen en organisaties


Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat corona ook een positief effect had. Heel wat respondenten geven aan dat hun impact in het bedrijf vergroot is door de veerkracht waarmee ze op de coronacrisis gereageerd hebben. Dit zal voor organisaties in de komende jaren alleen maar positieve effecten hebben.

360 graden aanpak voor meer welzijn

poetsen tijdens corona

“De studie van Karolien Van Nunen bevestigt wat wij in onze dagelijkse praktijk ervaren”, zegt segmentmanager Industrie en Reiniging Frank Weckx van IDEWE. “Welzijn op het werk is de corebusiness van Groep IDEWE. Het zit in ons DNA om veiligheid en welzijn vanuit een 360 graden perspectief te bekijken en tegelijk de verschillende aspecten onder de microscoop te leggen. Op basis daarvan zoeken we oplossingen om de werkomstandigheden voor groepen en individuen te verbeteren en optimaliseren. De manier waarop onze experten werkgevers hebben begeleid tijdens de coronacrisis is daar het beste voorbeeld van. En ook nu de economie stilaan toe is aan een nieuw hoofdstuk, zijn we klaar om werkgevers te begeleiden met een arsenaal aan middelen die op hun specifieke situatie en de behoeften van hun werknemers toegepast kunnen worden.”

Hoe kan IDEWE u helpen?

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen