Terug Wat gaat u volgend jaar doen om het welzijn op het werk te verbeteren?

Wat gaat u volgend jaar doen om het welzijn op het werk te verbeteren?

- Ongevallen voorkomen | Beheersing van uw risico's

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

Uw jaaractieplan moet voor 1 november aan uw personeel voorgelegd worden

Het jaaractieplan Preventie en Bescherming op het Werk (JAP PBW) voor 2020 moet voor 1 november opgesteld worden. Het bundelt de actiepunten, veiligheidsopleidingen en trainingen die u tussen 1 januari en 31 december van volgend jaar wil ondernemen.

Het jaaractieplan is een jaarlijkse concretisering van het vijfjaarlijks globaal preventieplan (GPP).

Ondernemingen moeten jaarlijks een actieplan opstellen om het welzijn op het werk te bevorderen.  Om het op 1 januari te kunnen ontplooien, moet het al op 1 november van het jaar voordien klaar zijn. Is er in uw bedrijf een Comité voor preventie en bescherming op het werk actief, dan moet het plan hier besproken worden. Kleine ondernemingen moeten het plan voorleggen aan de vakbondsafvaardiging of rechtstreeks met hun werknemers bespreken.

Het jaaractieplan is een jaarlijkse concretisering van het vijfjaarlijks globaal preventieplan (GPP) waarin de problematieken en risico’s binnen uw bedrijf op het vlak van welzijn op het werk uitgeschreven staan.

Belangrijke actiepunten voor uw jaaractieplan kunnen onder meer zijn:

Om het op 1 januari te kunnen ontplooien, moet het al op 1 november van het jaar voordien klaar zijn.
  • Opleidingen of trainingen van uw personeel: tillen van lasten, evacuatieoefeningen, specifieke veiligheidsopleidingen, brandblusoefeningen, …
  • Integreren van wetgeving in uw beleid en werking.
  • Gecoördineerde samenwerking met IDEWE om de welzijnsproblematiek multidisciplinair aan te pakken.
  • Uitwerken van een risicoanalyse om adequate preventiemaatregelen te kunnen vastleggen.
  • Uitwerken van duidelijke werk- en veiligheidsinstructies en de implementatie.
  • Stappenplan voor een uniforme behandeling van arbeidsongevallen, arbeidswegongevallen en bijna-ongevallen.
  • Plan om het welzijnsbeleid in alle geledingen van de organisatie te integreren.
  • Bewustmakingscampagnes die uw werknemers motiveren om binnen uw organisatie mee aan de veiligheidscultuur te bouwen.

Contacteer onze experten voor hulp bij het opstellen van het actieplan.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen