Terug Schoolgebouwen verdienen de WELL Building Standard

Schoolgebouwen verdienen de WELL Building Standard

- Optimale Werkomgeving | Gezonde werkomgeving | Duurzame werkomgeving | Onderwijs

Expert Liesbeth Reekmans

Verantwoordelijke Discipline Bouwen en Gebouwen

De WELL Building Standard opent deuren voor het creëren van gezonde leeromgevingen

Onderwijsonderzoekers pleiten al jaren om de gezondheidsrisico’s in het onderwijs aan te pakken. Volgens het onderzoek van het Centre for Disease Control & Prevention (CDC) zouden de leerprestaties en de gezondheidsgerelateerde factoren van leerlingen en personeel voor een groot deel meebepaald worden door de schoolgebouwen. Het is precies hiermee dat de WELL Building Standard optimaal rekening houdt tijdens de bouw en de exploitatie van uw gebouw.

De impact van de gebouwde omgeving op de menselijke gezondheid en welzijn zijn bijzonder groot maar zijn tot nog toe onderbelicht gebleven. Volgens onderzoek blijkt dat ons genetisch materiaal en de beschikbare medische zorg tot slechts 25% van onze gezondheid bepaalt, terwijl onze levensstijl, ons gezondheidsgedrag en de fysieke en sociale omgevingsfactoren de grootste impact hebben op onze gezondheid. In de wetenschap dat we 90% van onze tijd binnenhuis doorbrengen, blijven er weinig argumenten over om onze gebouwde omgeving niet aan te passen volgens het WELL-principe. 

Gebouwen transformeren en verbeteren

L’application de ces critères améliore la santé mentale et la condition physique, réduit les nuisances sonores et de l’air, et soutient la cohésion sociale.

De WELL Building Standard is de eerste wereldwijd erkende standaard die focust op gezondheid en het algemeen welzijn in gebouwen. Een gebouw dat opgetrokken of aangepast wordt aan de standaard opent deuren voor het creëren van gezonde leeromgevingen waarin gebouwgebruikers hun volledig groeipotentieel kunnen bereiken. De Standard bevat evidence based criteria die een gebouw transformeren en het welzijn van alle personen die er actief zijn, verbeteren. Door de toepassing van de criteria verbetert de geestelijke gezondheid, vermindert de lucht- en geluidshinder, wordt de sociale cohesie ondersteund en de fysieke fitheid bevorderd.

Opvolging op lange termijn

WELL is opgebouwd volgens een holistische visie en een totaalaanpak van 10 concepten: Lucht, Water, Voeding, Licht, Beweging, Thermisch Comfort, Geluid, Materialen, Geest en Gemeenschap. Vandaag omvat de standaard meer dan 700 criteria. Elk criterium is grondig wetenschappelijk onderzocht en in verband gebracht met het disfunctioneren of bevorderen van één van de 11 lichaamsstelsels, zoals het spijsverteringssysteem, cardiovasculaire systeem, zenuwstelsel, voortplantingssysteem, immuunsysteem, spierstelsel, urinewegsysteem en andere.

De criteria bevatten ontwerpstrategieën, prestatiecriteria, onderhoudsvoorschriften en afspraken tussen werkgever en werknemers met betrekking tot de gebouwde omgeving. Het is een performance-based standaard die in het ontwerp geïntegreerd wordt en waarbij dat de prestatiecriteria van de gebouwde omgeving in de tijd opgevolgd worden.

Schoolgebouwen met zicht op groen

Lorsqu’on l’applique aux établissements scolaires, le WELL Building Standard se concentre sur le bien-être cognitif et émotionnel.

Toegepast op schoolgebouwen zet de WELL Building Standard in op het cognitieve en emotionele welzijn. Concreet betekent het bijvoorbeeld dat gebouwen met toegang en uitzicht op groen belangrijke gezondheidsvoordelen, stressvermindering en meer concentratie genereren. Scholen hebben bovendien de mogelijkheid om de mentale en fysieke gezondheid en de leerprestaties positief te beïnvloeden door educatief materiaal en biofilisch ontwerp met voldoende natuurlijke elementen in de ruimte op te nemen. In een natuurlijke omgeving kunnen zowel de leerlingen als de leerkrachten bovendien de ontspanning opzoeken, waardoor hun onderlinge contacten positief kunnen beïnvloed worden.

Binnenlucht

Uit onderzoek van EPA (U.S. Environmental Protection Agency) blijkt dat bijna de helft van de scholen een slechte binnenluchtkwaliteit hebben. Chronische blootstelling aan luchtvervuiling binnenshuis, schimmels en pesticiden vormen samen een belangrijke factor voor hoesten, astma, oogirritatie, hoofdpijn en ernstige allergische reacties. Onderwijsinstellingen streven best naar minimumdrempels voor schadelijke deeltjes, organische of anorganische verontreinigingen, die vaak in te hoge concentraties worden aangetroffen.

Akoestiek

Ook het effect van slechte akoestiek en externe geluidsoverlast heeft een belangrijke impact op de gezondheid en de leerprestaties van leerlingen, studenten en het onderwijzend personeel. Het kan leiden tot gehoorverlies, ergernis, slaapstoornissen, stress, hypertensie en lagere leerprestaties.

Door te voorzien in verschillende geluidszones, in functie van de verschillende activiteiten in de leeromgeving, kunnen ook belangrijke stappen vooruit gezet worden. Ook hiervoor heeft WELL ontwerpstrategieën en prestatiecriteria uitgewerkt.

Natuurlijke lichtinval

Voldoende daglicht overdag verbetert de levenskwaliteit voor studenten en leerkrachten. Het zorgt ervoor dat iedereen overdag wakker, fit en productief blijft maar het ondersteunt eveneens een gezonde slaapcyclus, het ondersteunt de goede slaapkwaliteit en biedt de juiste gezichtsscherpte. Met dat doel monitort WELL de juiste omgevingsverlichting, verlichtingssterkte, kleurtemperatuur, lichtreflectiewaarden, zichtbare doorlaatbaarheid, de equivalente melanoptische lux, beglazing, ruimtelijke daglichtautonomie, de jaarlijkse blootstelling aan zonlicht en de kleurweergave-index. En, ook niet onbelangrijk: natuurlijke verlichting zorgt er ook voor dat onze elektriciteitsrekening niet de hoogte inschiet.

Schrijf nu in voor de webinar

Well-being vraagt een holistische benadering van welzijn en een betrokkenheid van alle stakeholders van de onderwijsinstelling. Onderwijsomgevingen die eigenaarschap, samenwerking en innovatie creëren, zorgen voor hogere retentiecijfers en trekken talent aan. Het verhoogt ook de meerwaarde in de organisatie en motiveert om productief bij te dragen aan de professionele omgeving.

Wenst u meer informatie over wat de WELL Building Standard voor uw onderwijsactiviteiten kan beteken? Contacteer onze experten.

 Volg onze webinar op 4 februari en stuur uw vraag aan WELL@idewe.be.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen