Terug Stress en burn-out voorkomen

Stress en burn-out voorkomen

Stress en burn-out zijn brandend actueel: almaar meer werknemers worstelen met aanhoudende overbelasting. In het ergste geval vallen ze voor lange tijd uit.

De cijfers tonen de ernst van de situatie: het aantal gevallen van burn-out verdubbelde op vijf jaar tijd. En de problematiek kostte de Belgische maatschappij in 2015 wel 106 miljard euro.

Dat vraagt om een duurzame aanpak. De wetgever treft alvast maatregelen. Zoals de omkadering van re-integratie en stimulansen voor organisaties om aan stresspreventie te doen.

Ondertussen wordt u als werkgever geconfronteerd met complexe vraagstukken:

 • Hoe ontwikkel ik een beleid voor de aanpak van stress en burn-out?
 • Hoe maak ik stress en burn-out bespreekbaar bij werknemers en leidinggevenden?
 • Hoe stimuleer ik de bevlogenheid van mijn werknemers? En hun vermogen tot zelfzorg?
Wij ondersteunen u, uw leidinggevenden en uw werknemers om stress en burn-out te voorkomen. Duurzaam en proactief. Zo zorgen we er samen voor dat hun fysieke, mentale en emotionele batterij opgeladen blijft.

4 bouwstenen voor uw beleid rond stress en burn-out

vrouw stress

Een doeltreffend beleid rond stress en burn-out bestaat uit vier cruciale bouwstenen:

 1. Stress en burn-out voorkomen – Preventie is het zwaartepunt van uw aanpak en start met een doordachte visie.

Om een goede basis te leggen, neemt u het best uw huidige hr-beleid onder de loep.

 • In hoeverre besteedt uw organisatie al aandacht aan welzijn bij acute of chronische stress?
 • En voerde u al een risicoanalyse psychosociaal welzijn uit? Die brengt de bestaande hinderpalen en hulpbronnen in kaart.

Hecht in uw preventiebeleid voldoende aandacht aan de rol van de leidinggevende. Hij is de sleutelfiguur om werknemers bewust te maken van de risico’s, te stimuleren tot zelfzorg en op te vangen bij beginnende stressproblemen.

 1. Stresssignalen herkennen – Grijp in voor het te laat is. Hoe wordt u alert voor vroegtijdige symptomen van stress en burn-out? Via opleiding en workshops scherpen we het bewustzijn aan van hr-medewerkers, leidinggevenden en werknemers.
 2. Ondersteuningstrajecten aanbieden – Kampt een werknemer met overbelasting? Bied hem dan een kort ondersteuningstraject aan: reload of reboost.
 3. Begeleiden bij re-integratie – Bereid uw leidinggevenden en teams voor om langdurig afwezigen die terugkeren naar het werk op te vangen. Zo vermijdt u dat werknemers hervallen en zorgt u voor optimale re-integratie.


Pak stress en burn-out nu proactief aan

touw draadje

Werkdruk en andere hinderpalen wegnemen? Verre van vanzelfsprekend. Toch hebben u en uw werknemers zelf al heel wat in handen om stress en burn-out te voorkomen:

 • Begeleid uw werknemers om hun werk beter te organiseren, zodat ze stress vermijden. De brochure Stress op het werk beschrijft enkele concrete tips zoals: “Leer ‘neen’ zeggen”, “Stel realistische deadlines” of “Gebruik pendeltijd om te ontspannen”.
 • Betere eetgewoontes en lichaamsbeweging leiden tot minder stress. Inspireer werknemers om gezond te eten  en voldoende te bewegen. Bied bijvoorbeeld gefilterd water en fruit aan. Of maak na de lunch met zijn allen een verfrissende wandeling.
 • Moedig werknemers aan om het meteen te melden als stress de overhand neemt. En toon uw leidinggevenden hoe ze daarop gepast reageren.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen