Terug Telewerkbeleid is niet langer een optie

Telewerkbeleid is niet langer een optie

- Fysiek fit | Gezonde werkomgeving | Wetgeving | Mentaal fit | Ergonomie op kantoor | New Way of Working

Expert David Verwimp

Segment Manager Hulpdiensten, Offices en Overheid

Cao 149 over aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

De Nationale Arbeidsraad legt met cao 149 ondernemingen, die begin dit jaar nog geen regeling voor telewerk hadden uitgewerkt, een aantal verplichtingen op. Ze vloeien voort uit het verplichte thuiswerk om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

telewerk

De tijdelijke cao is bedoeld voor werkgevers die voor 1 januari 2021 nog geen akkoorden hadden gesloten om occasioneel of structureel telewerk te regelen en dus ook geen antwoord hadden op het verplicht telewerk als preventiemaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook al is de overeenkomst slechts geldig tot eind 2021, de overheid geeft werkgevers hiermee impliciet de boodschap dat een telewerkbeleid niet langer een optie is maar een verplichting. Bovendien is de link met welzijn nog sterker aanwezig in deze cao.

Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Op basis van een multidisciplinaire risicoanalyse moeten werkgevers telewerkers informeren over mogelijke preventiemaatregelen. Het gaat in het bijzonder over de aanpassing van de werkpost, het goede gebruik van beeldschermen en de beschikbare ondersteuning op het vlak van techniek en informatica. De risicoanalyse houdt ook rekening met de psychosociale belasting en de gezondheidsaspecten die eigen zijn aan telewerk. 

Ondersteuning

deconnectie telewerk

Telewerkers hebben los daarvan altijd de mogelijkheid om de preventieadviseur-arbeidsarts te raadplegen of het initiatief te nemen voor een informele of formele psychosociale interventie.

Daarnaast kunnen ze steeds beroep doen op ondersteuning en advies van hun directe leidinggevende, de preventieadviseurs arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, psychosociale aspecten (of de vertrouwenspersoon) en ergonomie. Zorg er daarom als werkgever voor dat ze gemakkelijk bereikbaar zijn door hun contactgegevens ruim te verspreiden. 

Tenslotte moet u als werkgever ook passende maatregelen nemen om de verbondenheid van uw telewerkers met hun collega’s en met de onderneming levendig te houden en hun isolatie te voorkomen. “We vangen hierover van verschillende ondernemingen alarmerende signalen op”, zegt segmentmanager Ergonomie David Verwimp van IDEWE. “Dit is dus zeker een belangrijk aandachtspunt.”

Dezelfde rechten en plichten

De cao maakt verder duidelijk dat de rechten en plichten die voortvloeien uit de arbeidsvoorwaarden niet afhangen van de plek waar iemand werkt. Voor de telewerker gelden dezelfde werkbelasting en prestatienormen dan voor de collega die op de bedrijfslocatie aan de slag is. De telewerker kan zijn werkzaamheden binnen de werktijd zelf organiseren. Als werkgever mag u zijn of haar prestaties op gepaste wijze controleren, op voorwaarde dat u hem of haar hierover adequaat informeert.

Zorg er wel voor dat u duidelijke afspraken maakt omtrent de bereikbaarheid en onbereikbaarheid van uw telewerkers. Werknemers hebben immers het recht op deconnectie. Ze hoeven dus niet te allen tijde te reageren op e-mails of andere communicatie. 

Tussenkomst in de kosten

Maak ook expliciet afspraken over het ter beschikking stellen van de apparatuur die thuiswerkers nodig hebben en de vergoeding van bepaalde kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld over de tussenkomst in verwarmingskosten, elektriciteitsgebruik en klein bureaugereedschap. Deze vergoedingen kunnen trouwens vrij zijn van sociale zekerheidsbijdragen.

Contacteer onze experten voor ondersteuning bij de uitwerking van uw telewerkbeleid. 

Schrijf in voor onze e-learning ‘Gezond (de)connecteren bij telewerk

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen