Terug Studentenjobs aanbieden in de zorg: niet op de spoed- of COVID-afdeling

Studentenjobs aanbieden in de zorg: niet op de spoed- of COVID-afdeling

- Arbeidsveiligheid | Wetgeving

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Belgische wetgeving laat geen jobstudenten toe bij COVID-19-patiënten

Het SARS-CoV-2-virus is nu in de Belgische wetgeving opgenomen als biologisch agens van groep 3, in plaats van groep 2. Dat is van invloed op jobstudenten die aan de slag willen in de zorgsector. Want het is voor hen verboden om te werken op afdelingen met een verhoogde blootstelling aan agentia van de groepen 3 en 4. “De strikte regels voor agentia van klasse 3 gelden alleen voor mensen die bij hun werk meer in aanraking komen met het virus dan elders”, zegt Hilde Vanacker, disciplineverantwoordelijke bij Groep IDEWE.

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

De Europese richtlijn 2020/739/EU rekent het COVID-19-virus al sinds juni 2020 tot de biologische agentia van groep 3. Ons land volgde die richtlijn al, maar nam ze op 23 november 2020 ook over in onze wetgeving.

Studentjobs zonder verhoogd risico blijven mogelijk

Jongeren mogen op het werk niet worden blootgesteld aan biologische agentia van klasse 3 en 4. Een studentenjob met een verhoogd risico om besmet te raken is daarmee uitgesloten. 
“Zo zijn spoed- en COVID-afdelingen in ziekenhuizen en isolatiekamers in woonzorgcentra verboden terrein voor jobstudenten”, vertelt Hilde. “Studenten mogen wél blijven werken in de keuken, bij de schoonmaak of op de administratieve dienst van instellingen. En zelfs op zorgafdelingen waar er geen verhoogd risico is.” 
“Op het verbod gelden uitzonderingen,” voegt Hilde toe. “Denk maar aan jongeren die stage moeten lopen in een ziekenhuis. Hun opleiding eist net dat ze leren omgaan met dit soort risico’s en de bijbehorende preventiemaatregelen. Ze mogen daarom ook een betaalde studentenjob als zorgverlener uitvoeren tijdens de zomermaanden. De nodige preventiemaatregelen moeten worden gerespecteerd om de jongeren veilig te laten werken. Laat de jongeren ook altijd samenwerken met ervaren medewerkers.”
Hoe zit het dan met jobstudenten in de retail of de horeca? “Zij lopen tijdens hun werk niet meer risico op contact met het virus dan elders in de maatschappij. Daardoor valt hun werk niet onder het begrip ‘gevaarlijke arbeid’, in het kader van de heersende coronapandemie.

Preventiemaatregelen primeren altijd en overal

Bij om het even welke tewerkstelling van jongeren is het belangrijk dat iedereen de principes van de online gids Veilig en gezond werken tijdens en na de coronacrisis volgt. “Werkgevers moeten er dus voor zorgen dat de jongeren goed geïnformeerd, opgeleid en begeleid worden. En dat de basispreventiemaatregelen op de arbeidsplaats worden toegepast, zoals afstand houden, de juiste hygiënemaatregelen hanteren en mondmaskers dragen”, besluit Hilde.
Wilt u jobstudenten inschakelen? Dan moet u een specifieke risicoanalyse uitvoeren. Die evalueert de risico’s voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de jongeren. Met specifieke aandacht voor de jonge leeftijd, het gebrek aan ervaring en de verhoogde kwetsbaarheid van de jobstudenten. 

Wilt u uw concrete situatie bespreken met een expert? Contacteer ons. 
Lees onze ‘Gids veilig en gezond werken in coronatijden'
 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen