Terug Een alomvattend agressiebeleid leert brandweerlieden omgaan met agressie

Een alomvattend agressiebeleid leert brandweerlieden omgaan met agressie

- Arbeidsveiligheid | Schokkende gebeurtenissen

Neem actie voor, tijdens en na agressie-incidenten

De FOD Binnenlandse zaken zet ‘Omgaan met agressie’ in oktober 2021 centraal in een ruimere campagne over beroepsrisico’s. Hoewel brandweerlieden zich dag in dag uit inzetten om onze veiligheid te garanderen, worden ze tijdens interventies toch vaak geconfronteerd met verbale en fysieke agressie. Groep IDEWE ondersteunt hun korpsen in het organiseren van opvang en nazorg na agressie-incidenten maar ook met het ontwikkelen van een 360-graden preventiebeleid.

Soms is vuur niet jouw grootste risico.

Verbale en fysieke agressie kunnen een zware impact hebben en dat is niet anders voor brandweerlui. Op interventie komen ze geregeld in aanraking met verbale of fysieke agressie. Het risico vermijden is helaas onmogelijk maar als organisatie kan je dit risico wel beperken door het uitwerken van preventieve maatregelen. 

“Naast het risico op fysieke letsels lopen personen die met agressie of geweld geconfronteerd worden ook het gevaar van psychische schade op te lopen”, zegt preventieadviseur psychosociale zaken Katrien Mertens van IDEWE. “Het kan bijvoorbeeld gaan over een lager zelfvertrouwen, het niet meer aandurven van bepaalde opdrachten of het uitstellen of vermijden van sommige taken. Daardoor kan er wantrouwen ontstaan tussen collega’s of worden een aantal medewerkers zwaarder belast. Voor de organisatie kan dit een afname van efficiëntie en daadkracht betekenen en zelfs een dalende efficiëntie, een hoger absenteïsme of een stijgend personeelsverloop.”

Voor, tijdens en na

Voor IDEWE is omgaan met agressief gedrag een gedeelde verantwoordelijkheid. Voor de uitwerking van een 360-graden agressiebeleid hanteren we zes pijlers: registratie van agressie-incidenten, veilige werkprocessen, veilige werkomgeving, competentieversterking, teambespreking, opvang & nazorg.

Om tot een optimale agressiebeheersing te komen, is het van cruciaal belang dat er zowel voor, tijdens als na mogelijke incidenten actie wordt ondernomen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het vergroten van inzicht in het ontstaan en escaleren van agressie, het aanleren van technieken om met agressie om te gaan en het voorzien van opvang na een agressie-incident. Het uitwerken van een beleid, de competentieversterking bij medewerkers en de opvang en nazorg na agressie-incidenten kwam aan bod tijdens een webinar dat we over dit thema organiseerden. 

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen