Terug Vergeet uw jaarverslag PBW niet te maken

Vergeet uw jaarverslag PBW niet te maken

- Wetgeving | Inspectie

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

In het jaarverslag toont u aan dat u de nodige opdrachten en taken inzake PBW heeft uitgevoerd

Ook al hoeft u het Jaarverslag PBW niet op te sturen, toch moet het vanaf 1 april ter beschikking liggen van de bevoegde inspectiediensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Bovendien is het een leerzaam werkinstrument om over uw preventie- en welzijnsbeleid te communiceren. Bij werkgevers met een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) dient de intern preventieadviseur het jaarverslag toe te lichten op de vergadering van februari (in de praktijk vaak op die van maart).

Het jaarverslag is een verplicht document waarmee bedrijven de overheid informatie verstrekken over hun werking.

Het jaarverslag is een verplicht document waarmee bedrijven de overheid informatie verstrekken over hun werking. Het gaat dan onder meer over: het aantal vergaderingen van het CPBW, de berekening van de ongevallencijfers, de behandelde actiepunten, ... In bijlage moet ook het Verslag van de dienst, belast met het medisch toezicht (de externe dienst PBW), toegevoegd worden.

 

Instrument voor preventie- en veiligheidscommunicatie

Interne preventieadviseurs kunnen de gegevens gebruiken in hun communicatie

Het jaarverslag dient in het CPBW van februari voorgelegd te worden. Bij afwezigheid van een comité gebeurt dit via de syndicale afvaardiging of het voltallig personeel; bijvoorbeeld door uithangen op het informatiebord. Tot 2018 moest het papieren verslag vervolgens opgestuurd worden naar de inspectiediensten. Voortaan volstaat het om het verslag te bewaren zodat u het kan voorleggen als de inspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) daarom verzoekt.

“Doch, naast de puur formele verslaggeving blijft het document een uitgelezen manier voor interne preventieadviseurs om te communiceren met de werkgever en het personeel, zegt disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid Wim Vanderheijden van IDEWE. “Interne preventieadviseurs kunnen de gegevens gebruiken in hun communicatie en als basis om nieuwe veiligheidsmaatregelen te treffen, preventieve maatregelen voor te stellen en actieplannen aan te vullen. Ook al moet het niet meer opgestuurd worden, blijft het bovendien een instrument waarmee bedrijven kunnen aantonen dat ze aan hun wettelijke verplichtingen werken.”

Deze documenten heeft u nodig om het verslag vlot op te stellen:

  • Indien van toepassing: de verslagen van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk 
  • Het jaaractieplan
  • De maandverslagen van de interne preventiedienst
  • De asbestinventaris, indien van toepassing

Uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming zal u volgende documenten bezorgen:

  • Activiteitenverslag 2019 (Gezondheidstoezicht en de gegevens van de PAPS voor het invullen van hoofdstuk 7)
  • Verslag(en) van de periodieke bedrijfsbezoeken

Uw arbeidsongevallenverzekeraar bezorgt u de schadestatistiek van het afgelopen jaar: aantal arbeidsongevallen en hierbij horend aantal dagen afwezigheid. Al dienen werkgevers deze gegevens zelf bij te houden en te  berekenen.

Via uw sociaal secretariaat en/of uitzendbureau krijgt u de sociale balans met het aantal gewerkte uren van uw medewerkers en/of uitzendkrachten.

Van uw externe dienst voor technische controles krijgt u de verslagen van uw keuringsplichtige technische installaties zoals stoominstallaties, liften, elektrische installaties, …

Er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag: u kunt ze hier downloaden, samen met een verklarende nota.

Wenst u meer informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw regionaal IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen