Terug Wat als mijn CO2-meter alarm slaat?

Wat als mijn CO2-meter alarm slaat?

- Biologische agentia | Arbeidsveiligheid | Infrastructuur

Expert Ilse Maes

Preventieadviseur arbeidsveiligheid

Neem kortetermijnmaatregelen en plan duurzame oplossingen

Nu het gebruik van CO2-meters stilaan ingeburgerd geraakt, moet uiteraard ook gevolg gegeven worden aan de alarmsignalen die de toestellen produceren. Hoe reageert u als het verklikkerlicht oranje of rood oplicht? Wat zijn de maatregelen die u kan treffen op korte termijn? En volstaan die, of is er een structureel ventilatieprobleem?

ventilatie

"Zuivere lucht is geen thema waar we straks niet meer over zullen spreken', zegt preventieadviseur Ilse Maes van IDEWE. "Arbeidsinspectie zal hier de komende jaren op blijven toezien. De algemene regel is dat de werkgever een risicoanalyse moet uitvoeren om de ventilatiemogelijkheden en -uitdagingen in kaart te brengen. Op de werkplek mogen geen waarden boven de 900 ppm CO2 gemeten worden of het ventilatiedebiet van 40 m3/pp/uur moet kunnen gegarandeerd worden. Bedrijven waar op basis van een risicoanalyse kan aangetoond worden dat de uitstoot door verontreinigingsbronnen (zoals bouwmaterialen, de kwaliteit van de aangevoerde lucht, personen, ...) werd aangepakt, mogen de meter tot 1200 ppm laten stijgen of zich beperken tot een ventilatiedebiet van 25m3/pp/uur. De preventieadviseur en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk moeten dit dan valideren.”

Kortetermijnmaatregelen

Een oranje CO2-alarm, tussen 900 en 1200 ppm, geeft aan dat er bijkomend geventileerd moet worden of dat het aantal aanwezigen moet dalen. Extra ventileren kan via het mechanisch ventilatiesysteem of door vensters, best tegenover elkaar, open te zetten. Een pauze inlassen buiten het lokaal is bijvoorbeeld een goed idee. Ook in moderne gebouwen, waar wel mechanisch kan geventileerd worden, komen alarmen voor omdat bijvoorbeeld door de jaren een grote ruimte opgedeeld werd met wanden, daardoor het aantal ventilatiemonden in de opgedeelde ruimtes niet meer klopt of omdat ze op een verkeerde plaats zijn ventileren. Ook een slecht onderhoud kan voor problemen zorgen.

Op lange termijn

Gebouwen die na 2020 opgetrokken zijn, moeten aan de wetgeving voldoen. Voor bestaande gebouwen, waarvoor de risicoanalyse problemen detecteert, moet een actieplan opgesteld worden, zodat ze op termijn aan de wetgeving voldoen.

Lees meer over CO2-meting
Lees hoe luchtzuivering kan helpen

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen