Terug Informatieoverdracht is cruciaal bij tewerkstelling van uitzendkrachten

Informatieoverdracht is cruciaal bij tewerkstelling van uitzendkrachten

- Ongevallen voorkomen

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

Extra aandacht voor veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten om corona-uitval te compenseren

Uitzendkrachten hebben dubbel zoveel kans op een arbeidsongeval als vaste krachten en dat is niet verwonderlijk. Ze zijn vaak onervaren en worden kortstondig tewerkgesteld in een vreemde omgeving. Dat kan de komende tijd bijvoorbeeld het geval zijn omdat vaste werknemers uitvallen door een COVID-19-besmetting of de toepassing van de quarantainemaatregelen. Een nauwgezet gebruik van de werkpostfiche helpt de risico’s te beperken.

Vaak worden uitzendkrachten snel gemobiliseerd omdat er zich een acuut probleem voordoet. Het wegvallen van een vaste werknemer door ziekte, een coronacluster, een dringende bestelling of werk dat zich ophoopt. Om de uitzendkracht ook in deze gevallen veilig in te zetten heeft de wetgever een strikte procedure voorzien, waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Eén uitzendkracht, twee werkgevers

Op het vlak van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid is het werken met uitzendkrachten vrij complex omdat twee werkgevers in het spel zijn. Het uitzendkantoor is de juridische werkgever van de uitzendkracht, onder meer verantwoordelijk voor de arbeidsongevallenverzekering en het gezondheidstoezicht. De inlener of gebruiker van de arbeidskracht is de werkgever die verantwoordelijk is voor leiding, toezicht, gezag en dus ook voor de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht op de werkvloer.

Aanwervingsprocedure

De Codex over het welzijn op het werk (Boek X, Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën. Titel 2, Uitzendarbeid, Art.X.2-1 tot Art.X.2-18) regelt de goede informatieoverdracht tussen de betrokkenen. Bij deze procedure hoort het opstellen van een werkpostfiche. Die moet ervoor zorgen dat de procedure daadwerkelijk en doelgericht uitgevoerd wordt. Het doel is immers dat iedereen over de nodige informatie beschikt om de uitzendkracht veilig en gezond aan het werk te laten gaan. 

Verantwoordelijke belast met de aanvraag (personeelsdienst)

uitzendkrachten

De verantwoordelijke belast met de aanvraag van een uitzendkracht bepaalt wat de beroepskwalificaties van de uitzendkracht moeten zijn. Om de specifieke kenmerken van de functie of werkpost te kennen, zal hij wellicht moeten overleggen met de direct leidinggevende. Zodra hij over de informatie beschikt, stelt hij de werkpostfiche op. 

Het document bevat, behalve een precieze beschrijving van de taken, onder meer de werkzaamheden of arbeidsomstandigheden die een specifiek blootstellingrisico of -verbod inhouden. Verder worden ook de veiligheidsmaatregelen vermeld die de uitzendkracht moet in acht nemen. Hiervoor wordt het advies ingewonnen van de preventieadviseur.

Preventieadviseur

De preventieadviseur gaat na of de risico-inventarisatie en -evaluatie van de betreffende functie of werkpost uitgevoerd werd in functie van een uitzendkracht en of die nog overeenstemt met de realiteit. Een kopie kan toegevoegd worden aan de werkpostfiche. Net zoals de instructiekaarten die eventueel van toepassing zijn.

Uitzendbureau

lassers

Voor de overeenkomst wordt opgesteld of de uitzendkracht wordt toegewezen aan het bedrijf maakt de verantwoordelijke belast met de aanvraag de werkpostfiche over aan het uitzendbureau. Een kopie gaat naar de verantwoordelijke voor de begeleiding van de uitzendkracht.

In de overeenkomst met het uitzendbureau vraagt de verantwoordelijke belast met de aanvraag dat het uitzendbureau de informatie ook aan de uitzendkracht bezorgt. Het uitzendbureau zorgt indien nodig nog voor de voorafgaandelijke gezondheidsbeoordeling van de uitzendkracht door hun externe dienst PBW/arbeidsarts.

Verantwoordelijke voor de begeleiding van de uitzendkracht

De verantwoordelijke voor de begeleiding van de uitzendkracht kijkt de beroepskwalificaties en -vaardigheden na die op de werkpostfiche vermeld staan. Hij zorgt er ook voor dat er aan de andere voorwaarden voldaan wordt.

Raadpleeg voor meer informatie uw regionaal IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen