Terug Welke gevolgen heeft het nieuwe AREI voor u?

Welke gevolgen heeft het nieuwe AREI voor u?

- Beheersing van uw risico's | Inspectie

De belangrijkste wijzigingen sinds 1 juni

Het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) trad op 1 juni 2020 in werking. Sindsdien moeten alle elektrische installaties voldoen aan de nieuwe voorschriften.

De introductie van het AREI dateert van 1981. Zeven jaar geleden werd beslist om het volledig te herwerken, zodat de leesbaarheid en de bruikbaarheid eenvoudiger zou worden. We sommen de voornaamste wijzigingen hieronder op.

Structuur

De nieuwe editie is opgedeeld in 3 boeken met telkens dezelfde indeling in 9 delen.

Vroeger vormde het AREI één geheel van 279 artikels. De nieuwe editie is opgedeeld in 3 boeken met telkens dezelfde indeling in 9 delen.

 • Boek 1: Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
 • Boek 2: Elektrische installaties op hoogspanning
 • Boek 3: Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Boek 1 en 2 zijn van belang voor de werkgever. Boek 3 is van toepassing voor de openbare netbeheerders.  
Alle installaties (van voor 1/6 en ook na 1/6) moeten voldoen aan het nieuwe AREI. Deel 8 van elk boek bevat de afwijkingen die toegestaan zijn voor de bestaande installaties. Deel 8 mag dus niet toegepast worden op de installaties die vanaf 1 juni nieuw zijn of uitgebreid/aangepast worden.

Controles

 • Er wordt nu duidelijk bepaald dat de werkgever een lijst moet bijhouden van de niet belangrijke wijzigingen of uitbreidingen die hij laat uitvoeren aan zijn installatie. Die moeten ook consequent bijgehouden worden op de relevante plannen, schema’s en documenten. Bij de eerstvolgende periodieke controle moeten die documenten voorgelegd worden aan het erkend organisme. 
 • Volledig nieuw is dat er een jaarlijkse periodieke controle voor de verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installatie voorzien is. Dat geldt ook voor de elektrische installaties in ontploffingsgevaarlijke zones. Voor 1 juni gebeurde dit laatste slechts om de 5 jaar.
 • Voor verplaatsbare, tijdelijke of mobiele installaties die van samenstelling kunnen veranderen moet bij elke nieuwe ingebruikname een conformiteitscontrole uitgevoerd worden.
 • De rest blijft behouden.

Evacuatie bij brand

arei

In het oude AREI waren de regels m.b.t. het brandrisico gebundeld in art 104. Er was sprake van ‘vitale installaties’. De term is in het nieuwe AREI echter verdwenen.
Nu spreekt men van: ‘veiligheidsinstallaties’, die ervoor moeten zorgen dat in geval van brand het gebouw snel en veilig kan geëvacueerd worden. De werkgever moet zelf vastleggen wat dat precies is door:

 • wat in specifieke wetgeving is vastgelegd
 • de opmaak van een risicoanalyse

De technische voorschriften voor die veiligheidsinstallaties zitten niet meer op één plaats gebundeld maar staan verspreid in elk boek.

Dossier 

Het dossier dat de werkgever moet samenstellen is behoorlijk uitgebreid. Het moet minstens volgende documenten bevatten:

 • de stroombaanschema's;
 • de situatieplannen;
 • de situatieplannen van de aardverbindingen;
 • de documenten met de uitwendige invloeden.

Indien van toepassing wordt het dossier verder aangevuld.
Voor installaties in zones met explosiegevaar met:

 • de zoneringsplannen;
 • de zoneringsverslagen.

Voor veiligheidsinstallaties met:

 • de plannen van de veiligheidsinstallaties;
 • de lijsten van de veiligheidsinstallaties.

Voor installaties die zich in ruimten bevinden, waar de evacuatie bij brand, door de vorming van rook, kan worden beïnvloed, moet ook de lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten bijgevoegd worden.
Het dossier van de elektrische installatie bevat verder ook:

 • de eventuele berekeningsnota's;
 • de risicoanalyses;
 • de gelijkvormigheidsverklaringen van het elektrische materieel;
 • de lijst van de wijzigingen die aan de elektrische installatie werden aangebracht ...

Contacteer uw regionaal kantoor voor meer informatie.

 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen