Terug Weer meer gevallen van silicose

Weer meer gevallen van silicose

- Beheersing van uw risico's | Risicoanalyse | Fysische agentia | Persoonlijke beschermingsmiddelen | Gevaarlijke stoffen

Expert Jan Van Bouwel

Disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne

Succes van composietstenen doet het aantal gevallen toenemen

Wereldwijd wordt vastgesteld dat de ‘mijnwerkersziekte’ silicose terug in opmars is. Vooral verwerkers van composietstenen zijn een belangrijke risicogroep. Aangezien dit materiaal in de bouwsector bijzonder populair is, is het noodzakelijk om de juiste preventiemaatregelen te treffen.

Het is bijgevolg noodzakelijk om niet alleen stofafzuiging of waterverneveling te voorzien maar uw werknemers ook de juiste PBM’s ter beschikking te stellen.

Silicose is een vorm van stoflong die veroorzaakt wordt door het inademen van kwartsstof. Het is in België sedert 1963 als beroepsziekte erkend. Halfweg vorige eeuw bestond de risicogroep vooral uit mijnwerkers, steenhouwers en werknemers in gieterijen en de keramische industrie. Aangezien de tewerkstelling in deze sectoren sterk daalde en welzijn en preventie steeds belangrijker werden, is het aantal gevallen van silicose gelukkig sterk gedaald.

Chronische hoest en kortademigheid

De jongste jaren duiken echter overal ter wereld nieuwe gevallen van silicose op bij arbeiders die composietstenen verwerken voor bijvoorbeeld keukenbladen of sanitaire toepassingen. Deze ‘engineered’ stenen bevatten tot 90% kwarts. Bij het bewerken van deze composietstenen met sneldraaiend gereedschap komt zeer fijn inhaleerbaar kristallijn silica vrij (deeltjesgrootte 0,1 micrometer) dat op termijn aanleiding kan geven tot verlittekening van de longen, met chronische hoest en kortademigheid tot gevolg. Genezen van silicose is on­mogelijk. En zelfs als er geen contact meer is met kwartsstof kunnen de longen achteruit blijven gaan.

Preventie

In de bouwsector wordt steeds vaker met composiet gewerkt dus is het van belang om de risico’s goed in kaart te brengen. Bij droge verwerkingsprocessen komt inhaleerbaar kristallijn silica vele keren boven de grenswaarde vrij. Natte processen kunnen dit reduceren maar het is als veiligheidsmaatregel nog steeds onvoldoende.

Het is bijgevolg noodzakelijk om niet alleen stofafzuiging of waterverneveling te voorzien maar uw werknemers ook de juiste PBM’s ter beschikking te stellen. Dat is onder meer een masker met P3-filter. Kijk erop toe dat het altijd goed aansluit en vervang het tijdig.

Heeft u vragen over preventiemaatregelen bij de verwerking van kwartsstof? Contacteer onze experten.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen