Terug KB wijzigt de gebruiksvoorwaarden van werkkledij

KB wijzigt de gebruiksvoorwaarden van werkkledij

- Wetgeving | Arbeidshygiëne | Persoonlijke beschermingsmiddelen

Expert Patrik Daems

Preventieadviseur arbeidsveiligheid

Duidelijker onderscheid tussen werkkledij, beschermende kledij en uniformen

Op 1 augustus 2023 werd het koninklijk besluit van kracht dat de gebruiksvoorwaarden van werkkledij in de Codex regelt. Om verwarring te voorkomen stelt het onder meer de definities op scherp.

  1. Werkkledij is kledij die bedoeld is om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt. Het gaat bijvoorbeeld een overall, een pak bestaande uit broek, een T-shirt en jas, een stofjas of een voorschoot.
  2. Kledij wordt als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) beschouwd als ze bedoeld is om de werknemer te beschermen tegen risico’s. Bijvoorbeeld de vlamvertragende kledij van een lasser.
  3. Een uniform of gestandaardiseerde kledij is kledij waarmee de drager zich herkenbaar maakt. Bijvoorbeeld de kledij die een bewakingsagent draagt.

Gecombineerde functies

werkkledij

Afhankelijk van de mogelijke functiecombinaties zijn titel 2 of 3 van boek IX van de Codex van toepassing.

  • Als kledij bestemd is om de werknemer zowel te beschermen tegen risico's (PBM) als tegen vuil (werkkledij), wordt deze beschouwd als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM), waarop de bepalingen van titel 2 van boek IX van toepassing zijn, en niet als werkkledij.
  • Wanneer de werknemers een uniform of gestandaardiseerde kledij moeten dragen, die is voorgeschreven door een koninklijk besluit of een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst en dit ook bedoeld is om te voorkomen dat de werknemer zich vuil maakt, wordt dit uniform of deze gestandaardiseerde kledij beschouwd als werkkledij. 
  • Als er geen gemengde functie is, vallen uniformen en gestandaardiseerde kledij niet onder titel 3 van boek IX van de Codex.

Aankoop werkkledij

Bij de aankoop van werkkledij moet de werkgever een steeds weloverwogen keuze maken. Het dragen van werkkledij mag immers geen bijkomende risico's met zich meebrengen. Werknemers die in de buurt komen van bewegende onderdelen van een machine mogen bijvoorbeeld geen loshangende kledij dragen. De kledij moet ook aangepast zijn aan de seizoenen. De preventieadviseur en het comité moeten daarom betrokken worden bij de aankoop.

Onderhoud

Het is de werkgever die instaat voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij. Ook de kosten zijn voor rekening van de werkgever. Via een collectieve arbeidsovereenkomst kan echter afgesproken worden dat werknemers, tegen betaling van een premie of vergoeding, zelf instaan voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud. 

In principe is het niet toegestaan dat werknemers hun werkkledij mee naar huis nemen, tenzij dit om organisatorische reden niet mogelijk is. Omdat ze bijvoorbeeld zelf instaan voor het onderhoud of omdat ze bijvoorbeeld van thuis vertrekken naar steeds wisselende arbeidsplaatsen bij klanten. 

Hoe dan ook moeten volgende voorwaarden steeds voldaan zijn: 

  • uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen risico inhoudt voor de werknemer, andere personen of het milieu;
  • de preventieadviseur en het comité hebben voorafgaand advies uitgebracht;
  • de werknemers hebben de nodige instructies ontvangen om de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij adequaat te verrichten.

Contacteer onze experten voor meer informatie via je regionaal IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen