Terug Hormoonverstoorders krijgen gelijke behandeling als kankerverwekkende stoffen

Hormoonverstoorders krijgen gelijke behandeling als kankerverwekkende stoffen

- Risicoanalyse | Chemische agentia | Gevaarlijke stoffen | ChemDirector

Expert Hilde De Raeve

Preventieadviseur arbeidsarts

Een accurate inventarisatie is meer dan ooit nodig

Sinds 28 juli gelden voor hormoonverstorende stoffen (HVS) op het werk dezelfde regels als voor kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen. Het nieuwe koninklijk besluit vermeldt expliciet dat zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen, en jongeren bijzonder gevoelig zijn voor blootstelling aan deze agentia. Een degelijke inventaris van de stoffen waar werknemers mee in aanraking kunnen komen is een eerste en essentiële stap in de preventie. Dat kan bijvoorbeeld via de Chemdirector-tool van IDEWE.

Het koninklijk besluit van 2 juli 2023 tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van werknemers tegen agentia met hormoonontregelende eigenschappen trad in werking op 28 juli 2023. Daardoor worden hormoonverstoorders opgenomen in titel 2 van boek VI van de Codex over het welzijn op het werk en moeten ze op de werkvloer op dezelfde manier behandeld worden als kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen.

Complexe relatie is tussen blootstelling en effect

“HVS kunnen in heel uiteenlopende producten voorkomen”, zegt Hilde De Raeve, preventieadviseur arbeidsarts bij IDEWE. “Onder meer in poetsproducten, cosmetica, gewasbescherming en plastics. HVS hebben als kenmerk dat er een complexe relatie is tussen blootstelling en effect. Ook een lage blootstelling kan een risico inhouden. Dat is de reden waarom er preventieve maatregelen getroffen moeten worden inzake moederschapsbescherming en bescherming van jongeren in de puberteit, aangezien zij als risicogroepen beschouwd worden.” 

Identificatie is de basisvoorwaarde

hormoonverstoorders

Het identificeren en inventariseren van HVS is een eerste belangrijke stap voor een goed beheer en een veilige omgang met dergelijke producten. Om de identificatie gemakkelijker te maken moeten de producenten de etikettering aanpassen en leveranciers zullen ook op het veiligheidsblad moeten vermelden dat hun producten HVS bevatten. Er zijn intussen ook lijsten beschikbaar met hormoonverstoorders.”

“Aangezien die lijsten niet statisch zijn en er steeds nieuwe producten op de markt verschijnen, hebben werkgevers een systeem nodig om die stoffen nauwkeurig te identificeren. Onze onlinetool Chemdirector is daar uiterst geschikt voor. De tool baseert zich immers op de meest actuele en relevante lijsten met gevaarlijke producten en componenten. Deze basisinformatie is absoluut noodzakelijk om vervolgens over te gaan naar een doorgedreven risicoanalyse. Het is immers niet omdat je als werkgever dergelijke producten in huis hebt, dat ze per definitie ook een risico inhouden. Het belang van een risicoanalyse en de inschatting van het restrisico mag je bijgevolg ook in deze materie niet onderschatten.

Lees meer over Chemdirector

Sectoren

Beswic somt de sectoren op die in het bijzonder beducht moeten zijn voor HVS:

  • de chemische industrie waar producten en voorwerpen die hormoonontregelaars bevatten worden geproduceerd. 
  • de land- en tuinbouw en plaagbestrijding 
  • de bouwsector 
  • de schoonmaaksector 
  • de textielsector
  • de sector van de schoonheidszorgen 
  • de brandweer
  • recyclage en afvalverwerking 

Op de website van Beswic vind je meer informatie.

Lees de volledige tekst van dit koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van werknemers tegen agentia met hormoonontregelende eigenschappen
 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen