Monitoring van diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt

 

Wat zegt de arbeidsdeal?


Het nationaal plan voor herstel en veerkracht pleit voor een “wetenschappelijke monitoring” van diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt op sectorniveau. Het is de bedoeling om de sectoren, via de paritaire comités en paritaire subcomités, nog dichter te betrekken bij deze monitoring.

Er zijn tal van signalen dat een gevoel van inclusie ook een positieve impact heeft op heel wat factoren die de werksfeer en de kwaliteit van ieders werk verhogen. Onderzoek van IDEWE uit 2022 toont aan dat wie hogere mate van inclusie ervaart:
  • minder stress heeft;
  • meer bevlogen is en extra collegiale taken uitvoert;
  • innovatiever gedrag vertoont;
  • beter presteert; - hun werkgever aanbeveel;
  • en van plan is bij hun werkgever te blijven.

Een meer diverse arbeidsmarkt is dus positief, zowel voor werkgevers als werknemers. Inzichten in de diversiteit van de werknemerspopulatie kunnen mogelijke discriminatie bij het rekruteren in kaart brengen. Daarnaast zorgen deze inzichten er ook voor om bijvoorbeeld de rekruteringsstrategieën onder de loep te nemen en te optimaliseren om in een bredere kandidatenpool te vissen. Gezien de arbeidsmarktkrapte, is iedereen meer dan ooit nodig. Bovendien is het streven naar meer gelijkwaardigheid een recht voor elk mens dat je als organisatie kunt versterken en dat het welzijn op het werk ten goede komt. Zo kun je (nieuwe) medewerkers blijven motiveren en binden.


Advies IDEWE


Inzicht krijgen in mogelijke discriminatie op het werk is een eerste stap richting mogelijke maatregelen om hiermee om te gaan. Wanneer werknemers een gebrek aan inclusie ervaren – heeft dit mogelijk negatieve gevolgen voor hun welzijn op het werk. Ze zijn minder tevreden over hun job, ervaren meer stress, lopen een hoger risico op burn-out, hebben een lagere blijfintentie.

Hoe begin je eraan?

  • Een eerste belangrijke stap in het werken aan diversiteit en inclusie is de huidige situatie in kaart brengen. Welke werknemerspopulatie is er werkzaam binnen je organisatie? Krijgen werknemers te maken met discriminatie (van collega’s, leveranciers, klanten, …) en zijn bepaalde profielen hier extra kwetsbaar voor?
  • Het is ook belangrijk om te inventariseren wat je als organisatie al wel en niet doet. Zo weet je waar de aandachtspunten liggen.
  • Maak diversiteit en inclusie ook deel van het grotere geheel. Doe de diversiteits- en inclusiecheck binnen je personeelsbeleid of welzijnsbeleid. En neem diversiteit en inclusie mee op in je visie en missie.
     
In augustus 2022 lanceerde IDEWE een campagne rond inclusie, inclusief een driedelig websitedossier met concrete tips rond het opstellen van een inclusiebeleid. Dat dossier lees je hier.

Waar helpt IDEWE je bij?