Platformeconomie

 

Wat zegt de arbeidsdeal?

De regering heeft een aantal maatregelen genomen om de e-commerce en platformeconomie te stimuleren. Zo versoepelt ze de regels rond werken tussen 20u en middernacht. Tegelijk wil de regering misbruik en schijnzelfstandigheid in de sector tegengaan.

Advies IDEWE


De platformeconomie heeft een aantal heel specifieke uitdagingen op het vlak van werknemerswelzijn:

 • De sector leunt zwaar op artificiële intelligentie voor bijvoorbeeld optimale inzet van chauffeurs en het berekenen of uittekenen van routes. Dat kan betekenen dat de werknemers en zelfstandigen die de taken uitvoeren nog weinig invloed hebben op de hoeveelheid en indeling van hun werk: ze worden als het ware geleefd door de technologie. Daarom is het belangrijk dat werkgevers in die sector waken over de 5 A’s:
  1. Arbeidsinhoud,
  2. Arbeidsvoorwaarden,
  3. Arbeidsverhoudingen,
  4. Arbeidsomstandigheden
  5. Arbeidsorganisatie.
 • Aan de andere kant kunnen mensen door de werkflexibiliteit – via de variabele deeltijdse uurroosters – ook zichzélf een hoge werkdruk opleggen. Want meer werk betekent meer inkomen, maar tegelijk ook meer stress en minder vrije tijd. Regelmatig sensibiliseren rond deze ‘zelfuitbuiting’, zowel proactief als wanneer mensen structureel veel uren draaien, is dus belangrijk.
 • Die doorgedreven digitalisering brengt ook privacy-issues met zich mee. Bij IDEWE zijn we geen specialisten rond privacywetten en -praktijken, maar we waarschuwen wel voor de impact op welzijn. Op het werk onvoldoende privacy ervaren, aangevuld met het gevoel dat big brother je werk aanstuurt, kan immers psychosociale consequenties hebben. Het is dus van groot belang dat je hier als werkgever duidelijk over communiceert.
 • In deze sector hoort wachten vaak bij de job. Die tijd tussen twee opdrachten kan, zeker als die lang duurt en niet betaald wordt, op termijn erg stresserend zijn. Waak hier als als werkgever dus over en probeer de frequentie en duur van wachttijden zoveel mogelijk te beperken en eventueel zo in te plannen dat het echte rustpauzes zijn.
 • Een typisch fenomeen in veel sectoren, en ook zeker in de platformeconomie, is werken buiten de kantooruren. Daardoor ligt het werkritme niet in lijn met dat van vrienden en familie en van je biologische klok. Een goed preventiebeleid – en bij risicogevallen een goede monitoring door de arbeidsarts) is de sleutel om de psychosociale (slaapproblemen, vervreemding …) en fysieke (maag- en darmklachten, overgewicht, diabetes …) effecten daarvan zo goed mogelijk te beperken.
 • De platformeconomie omvat een aantal risicovolle jobs (bijvoorbeeld fietskoeriers) die onder tijdsdruk moeten presteren. Een grondig preventiebeleid rond arbeidsongevallen is hier dus een absolute must.

Waar helpt IDEWE je bij?