Een vernieuwende aanpak van het vak verplaatsingsvaardigheden via de Ergotool voor studenten in de zorg

Inhoud

AANLEIDING

Het vak verplaatsingsvaardigheden is niet het meest populaire vak in de opleiding verpleeg-en zorgkunde. Verpleegkundige handelingen vragen een redelijk technische benadering terwijl verplaatsingsvaardigheden zo niet aangeleerd kunnen worden. Toch is dit tot nu toe de benadering. Voor docenten is het dan ook geen evidentie om dit vak te geven. Uit een vroegere focusgroep met docenten vanuit verschillende onderwijsinstellingen (bachelor, HBO5, secundair onderwijs en CVO) bleek de nood hoog voor een vernieuwende aanpak. Ook dat zij willen zich engageren om ergonomisch werken meer te integreren in de opleiding.

Ergotool speelt in op die nood. Het is een interactief onlinelesprogramma dat kennis deelt rond ergonomisch werken in de zorg. De kracht van de Ergotool is dat het een stappenplan in reële casussen toepast. Het stappenplan is een duidelijk denkpatroon dat de zorgverlener helpt om in steeds variërende situaties ergonomische keuzes te maken. Ergotool toont aan dat ergonomisch werken wel degelijk haalbaar is in de dagelijkse praktijk. In de casussen wordt ook aandacht besteed aan het correct omgaan met  andere verpleegkundige domeinen, zoals decubituspreventie, prikkelarme zorg en valpreventie. Zo worden verplaatsingsvaardigheden geïntegreerd binnen het totaal zorgconcept.

De Ergotool is gebaseerd op blended learning: een ideale combinatie van face-to-face leren (praktijkopleidingen) en online leren. Blended learning optimaliseert het leren, stimuleert om informatie diepgaander te verwerken en creëert een grotere toegankelijkheid door een flexibele leeromgeving.

We hopen dat docenten en studenten het vak verplaatsingsvaardigheden meer op prijs zullen stellen dankzij de vernieuwende aanpak van de Ergotool. Hoe groter de kennis van ergonomie bij studenten, hoe meer we aan preventie werken!

INHOUD

Tijdens deze info- en netwerksessie willen we graag met u ervaringen en kennis delen rond het lesgeven met de Ergotool.

Welke verplaatsingsvaardigheden moeten de studenten zeker kennen?

Hoe leren jullie deze aan?

Hoe integreer je de Ergotool in de lessen?

Welke delen van de Ergotool worden online door de student zelf doorgenomen en wat in de praktijklessen?

Vele vragen waar we graag samen met jullie ervaringen en kennis willen rond delen.

Praktisch

Opleidingstype
Infosessie
Doelgroep
Deze jaarlijks georganiseerde info- en netwerksessie is bedoeld voor docenten uit onderwijsinstellingen die werken met de Ergotool of geïnteresseerd zijn in dit online lesprogramma.
Duur
2 uur
Locatie
(Start)data
Wanneer?
donderdag 15 oktober 2020
10u30 - 12u30
Prijs
Kosteloos
Beschikbare plaatsen
25
Attest
Attest van deelname