Hoe organiseer jij ergonomie?

Inhoud

AANLEIDING

Heel wat zorgverleners hebben te kampen met fysieke overbelasting. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 55% van de zorgverleners het afgelopen jaar rugklachten had en meer dan 40% schouderpijn. Het is dan ook nodig om blijvend in te zetten op preventie. Gezien de toenemende zorgzwaarte door vergrijzing van onze samenleving worden goede ergonomische arbeidsomstandigheden in de zorginstellingen en in de ambulante thuiszorg alsmaar belangrijker. Zorgverleners moeten op een veilige en ergonomische manier zorg kunnen verlenen. Ook voor de zorgvrager draagt het bij in de kwaliteit van de zorgverlening.

INHOUD

Tijdens deze info- en netwerksessies willen we graag met u ervaringen en kennis delen rond:

Het opzetten van een ergonomie beleid

Wat is jullie visie op ergonomie in de zorg? Wordt deze gedragen door het beleid en de medewerkers? Waar staan jullie als organisatie? Welke acties ondernemen jullie al, welke vragen meer aandacht? Als leidraad zullen we de trajectkaart ergonomie in de zorg en de ergonomieradar van IDEWE gebruiken. Aan de hand van deze twee tools krijg je een goed beeld van waar uw zorgorganisatie zich bevindt in het ergonomiebeleid en wat de verder te ondernemen acties zijn op verschillende vlakken (beleidsstructuren, risicoanalyse, preventiemaatregelen).

Ergonomie opleidingen

Onderzoek wijst uit dat het beste leereffect wordt bereikt door een combinatie van verschillende leermethodes zijnde face-to-face leren (praktijkopleidingen) en online leren.  Hoe organiseren jullie opleidingen ergonomie in de zorg? Hoeveel tijd wordt eraan besteed? Welke inhoud komt aan bod?

We stellen de Ergotool van IDEWE voor. De Ergotool is een online lesprogramma dat de deelnemer ondersteunt in een ruim opleidingstraject ergonomisch werken in de zorg. Op een aantrekkelijke en interactieve manier wordt er kennis rond ergonomisch werken in de zorg gedeeld. Het is gebaseerd op blended learning dat het leren optimaliseert, stimuleert om informatie diepgaander te verwerken het en creëert een grotere toegankelijkheid door een flexibele leeromgeving.

Praktisch

Opleidingstype
Infosessie
Doelgroep
Deze jaarlijks georganiseerde info- en netwerksessie is bedoeld voor medewerkers (kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, leidinggevenden, preventieadviseurs) die zich inzetten voor ergonomie in de zorg.
Duur
2 uur
Locatie
(Start)data
Wanneer?
donderdag 15 oktober 2020
13u30 - 15u30
Prijs
Kosteloos
Beschikbare plaatsen
25
Attest
Attest van deelname