Terug “Een veilige bedrijfscultuur is geen kwestie van quick wins”

“Een veilige bedrijfscultuur is geen kwestie van quick wins”

- Ongevallen voorkomen | Cijferinzichten

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

Stijging van het aantal arbeidsongevallen

Uit de voorlopige arbeidsongevallencijfers blijkt dat er vorig jaar 168.462 ongevallen gebeurden. In 2017 waren dat er nog 164.786 en in 2015 157.242. “Een jaar zonder arbeidsongevallen is een utopie”, zegt teamverantwoordelijke Veilige Bedrijfscultuur Frank Weckx van IDEWE. “Maar bedrijven die investeren in een hoge veiligheidscultuur scoren sowieso beter.”

Als er zich in een bedrijf een arbeidsongeval voordoet, stellen we nog te vaak vast dat bedrijven aan de inspectie heel snel maatregelen voorstellen die een herhaling moeten voorkomen.

De voorlopige cijfers suggereren een derde stijging op rij in de ongevallenstatistieken maar moeten volgens Frank Weckx, die ook segmentmanager Industrie en Reiniging is bij IDEWE, genuanceerd worden. “Aangezien de tewerkstellingsgraad de voorbije jaren toenam, blijven de cijfers ongeveer status quo. Veel belangrijker is de vaststelling dat bedrijven waar een hoge veiligheidscultuur aanwezig is, verder staan in het voorkomen van ongevallen.”

Van intensiteit naar consistentie

Bedrijfsleiders die op een duurzame manier een veiligheidsbeleid willen installeren, kunnen beter samenwerken met een veiligheidsexpert aan een 360 graden-aanpak.

“Als er zich in een bedrijf een arbeidsongeval voordoet, stellen we nog te vaak vast dat bedrijven aan de inspectie heel snel maatregelen voorstellen die een herhaling moeten voorkomen. Het gaat echter vaak om quick wins en ingrepen die eerder comfortabel te implementeren zijn. De werkgever houdt van deze ‘intense’ aanpak omdat hij weet hoeveel tijd er aan besteed moet worden, wat het gaat kosten en kan zich meestal een beeld vormen van het resultaat. Alsof iemand tijdens een periodieke gezondheidsbeoordeling bij de arbeidsarts de opmerking krijgt dat zijn conditie niet goed is de dag daarop 8 uur in het fitnesscentrum aan de slag gaat. Door op een ‘consistente’ manier aan veiligheid en gezondheid te werken en er over te waken dat dit deel uitmaakt van het dagelijks doen en laten van de leidinggevenden en werknemers, zal er stap voor stap naar een veiligere en gezondere bedrijfscultuur gegroeid worden.”

360 graden-aanpak

“Bedrijfsleiders die op een duurzame manier een veiligheidsbeleid willen installeren, kunnen bijgevolg beter samenwerken met een veiligheidsexpert aan een 360 graden-aanpak. De som van volgehouden kleine inspanningen, aangevuld met periodieke opleiding van de werknemers, is een succesvolle manier om onder alle medewerkers van een organisatie een draagvlak te creëren en te groeien naar een veiligere cultuur. Nieuwkomers moeten vanaf dag 1 het gevoel krijgen dat, bij alles wat in de onderneming gebeurt, veiligheid voor de werkgever essentieel is. Dat houdt onder meer in dat alle leidinggevenden en collega’s elkaar durven aanspreken als er zich een onveilige situatie voordoet of als iemand onveilig gedrag stelt. Maar ook dat een werknemer zijn leidinggevende kan aanspreken, zonder dat er daar negatieve gevolgen aan vasthangen.”

Leg uw vragen en uitdagingen over uw veiligheidscultuur voor aan onze experts.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen