Terug Vergeet je jaarverslag PBW niet op te stellen

Vergeet je jaarverslag PBW niet op te stellen

- Wetgeving | Cijferinzichten

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

Met het jaarverslag krijgen de werkgever, het comité PBW en de inspectiediensten TWW een goed overzicht van de werking van de preventiedienst.

Vanaf 1 april moet het Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW) ter beschikking liggen van de bevoegde inspectiediensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het is een handig werkinstrument om over je preventie- en welzijnsbeleid te communiceren. Bij werkgevers met een comité voor preventie en bescherming op het werk (Comité PBW) moet de intern preventieadviseur het jaarverslag toelichten op de vergadering van februari (in de praktijk vaak op die van maart).

Het jaarverslag is een verplicht document waarmee bedrijven de overheid informatie verstrekken over hun werking. Het gaat dan onder meer over: het aantal vergaderingen van het comité PBW, de berekening van de ongevallencijfers en de behandelde actiepunten. In bijlage moet ook het Verslag van de dienst, belast met het medisch toezicht (de externe dienst PBW), toegevoegd worden.

Instrument voor preventie- en veiligheidscommunicatie

Het jaarverslag moet in het CPBW van februari voorgelegd worden. Bij afwezigheid van een Comité gebeurt dit via de syndicale afvaardiging of het voltallig personeel; bijvoorbeeld door uithangen op het informatiebord. 

“Interne preventieadviseurs kunnen het verslag gebruiken in hun communicatie maar ook als basis om nieuwe veiligheidsmaatregelen te treffen en preventieve maatregelen voor te stellen”, zegt disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid Wim Vanderheijden van IDEWE. “Het jaarverslag biedt trouwens ook ruimte om een actieplan naar voor te schuiven voor het nieuwe jaar. In principe is dat een herhaling van de belangrijkste acties uit het jaaractieplan dat vorig najaar al ingediend werd. Daar zou de aandacht voor nieuwe risico’s, ontstaan in het kader van de bestrijding van corona, in kunnen opgenomen worden.”

Deze documenten heb je nodig om het verslag vlot op te stellen:

  • Indien van toepassing: de verslagen van het Comité PBW 
  • Het jaaractieplan
  • De maandverslagen van de interne preventiedienst
  • De asbestinventaris, indien van toepassing

Je Externe Dienst voor Preventie en Bescherming zal je volgende documenten bezorgen:

  • Activiteitenverslag 2023 (Gezondheidstoezicht en de gegevens van de PAPS voor het invullen van hoofdstuk 7)
  • Verslag(en) van de periodieke bedrijfsbezoeken

Je arbeidsongevallenverzekeraar bezorgt je de schadestatistiek van het afgelopen jaar: aantal arbeidsongevallen en hierbij horend aantal dagen afwezigheid. Al moeten werkgevers deze gegevens best ook zelf bijhouden en berekenen.

Via je sociaal secretariaat en/of uitzendbureau krijg je de sociale balans met het aantal gewerkte uren van je medewerkers en/of uitzendkrachten.

Van je externe dienst voor technische controles krijg je de verslagen van je keuringsplichtige technische installaties zoals stoominstallaties, liften, elektrische installaties, …

Er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag: je kunt ze op de website van de FOD WASO downloaden, samen met een verklarende nota.

Wens je meer informatie, neem dan contact op met je regionaal IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen