Terug Wat las je in 2023 liefst op onze nieuwspagina?

Wat las je in 2023 liefst op onze nieuwspagina?

- Cijferinzichten

Nieuwe regels over medische overmacht, re-integratie en discriminatie hebben het digitaal verkeer beïnvloed

Welke nieuwsberichten waren in 2023 het populairst? Nieuwe regels over medische overmacht, re-integratie en discriminatie hebben het digitaal verkeer blijkbaar beïnvloed. 

1. Procedure medische overmacht losgekoppeld van het re-integratietraject

Op 18 november 2022 werd het aangepaste artikel 34 van de arbeidsovereenkomstenwet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, waardoor ook de nieuwe procedure met betrekking tot medische overmacht in voege kon gaan vanaf 28 november 2022. Die staat voortaan volledig los van de nieuwe re-integratiewetgeving.

Lees het artikel.


2. Nieuw KB over re-integratie responsabiliseert alle partijen

Op 2 staat een nieuwsbericht dat over hetzelfde onderwerp gaat. “De nieuwe procedure moet ervoor zorgen dat er sneller en efficiënter actie wordt genomen om mensen opnieuw aan het werk te krijgen, in functies die aangepast zijn aan hun mogelijkheden”, aldus preventieadviseur-arbeidsarts Godewina Mylle van IDEWE. 

Lees het artikel.


3. Is het rijgeschiktheidsattest van je werknemer nog geldig?

Wie achter het stuur kruipt, moet de veiligheid van iedereen kunnen garanderen. Daarom hebben heel wat chauffeurs voor hun beroep een rijgeschiktheidsattest (RGA) nodig, dat ze enkel na een medisch onderzoek kunnen bekomen. 

Lees het artikel.


4. My IDEWE Personal, online welzijnsplatform voor jouw werknemers

Wil je je werknemers inzicht geven in hun gezondheidsdata? Maak dan My IDEWE Personal bekend in je onderneming. Met dit gratis online platform houden je medewerkers de vinger aan de pols van hun welzijn.

Lees het artikel.


5. Contacteer je arbeidsarts via Mijngezondheid.be

De overheidswebsite Mijngezondheid.be heeft de ambitie om alle informatie over onze gezondheid te centraliseren. Je vindt er ook een link naar de website van Co-Prev waar je de contactgegevens van je arbeidsarts kunt raadplegen. Het moet de drempel verlagen om contact op te nemen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen aan te kaarten.

Lees het artikel.


6. Wat kan een vertrouwenspersoon voor je doen?

Wie geconfronteerd wordt met psychische en/of lichamelijke klachten door werkomstandigheden, kan rekenen op een vertrouwenspersoon. Die kan een luisterend oor bieden maar ook bemiddelen en een oplossing zoeken. Maar hoe gaat dat in zijn werk?

Lees het artikel. 


7. Werken in de warmte

Iedere werkgever moet de nodige voorzorgen treffen om het welzijn van zijn werknemers te garanderen bij de uitvoering van hun dagtaak. Dat geldt ook voor werk in hoge temperaturen, bijvoorbeeld tijdens warme zomerdagen. De risicoanalyse en de actiewaarden in de Codex over het Welzijn op het werk zijn daarbij de basis.

Lees het artikel.


8. De zomer is een goed moment om te leren deconnecteren

Misschien is het werk loslaten om een paar weken volop van een verdiende zomervakantie te genieten nog de duidelijkste vorm van deconnectie. Overschakelen van werkmodus naar zomervakantie is niet evident maar het heeft het voordeel van duidelijk te zijn. Je moet voor je eigen welzijn en om nadien met frisse energie terug op het werk te kunnen verschijnen, je brein rust bieden en je écht verwijderen van de drukke werkwereld.

Lees het artikel.


9. Drempels verdwijnen om discriminatie op de werkvloer te melden

Om slachtoffers en getuigen van discriminatie ook op het werk maximaal te beschermen wordt op 1 juni de vernieuwde welzijnswet van kracht. Door de welzijnswetgeving beter af te stemmen op de verschillende discriminatiewetgevingen verdwijnen de drempels om discriminatie op de werkvloer te melden.

Lees het artikel.


10. Een arbeidsarts is geen controlearts noch adviserend arts of behandelend arts

Werknemers kunnen bij ziekte of ongeval te maken krijgen met verschillende artsen: de behandelend arts, een arbeidsarts, een adviserend arts en een controlearts. Hun onderscheid is nog onvoldoende gekend waardoor, ook in de pers, vaak misverstanden ontstaan. We zetten hun taken nog even op een rij.

Lees het artikel.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen