Terug 1 op de 6 werkende Vlamingen kampt met burn-outklachten of loopt er risico op

1 op de 6 werkende Vlamingen kampt met burn-outklachten of loopt er risico op

- Stress en burn-out

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

‘Burn-out Assessment Tool’ als instrument in de diagnose en de therapie

In Vlaanderen heeft ruim 7% van de werkende bevolking burn-outklachten, terwijl 9% in de gevarenzone zit. In totaal zijn dat 460.000 werknemers. De onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie van de KU Leuven kwam tot die conclusie dankzij een vragenlijst die naar de symptomen van burn-out peilt op basis van een nieuwe definitie: de ‘Burn-out Assessment Tool’.

Hoewel de eerste wetenschappelijke studies over burn-out dateren van de jaren ’70 hebben we vandaag nog steeds geen duidelijk beeld van de omvang van het probleem door de verouderde definitie. Dat probleem werd de voorbije jaren weggewerkt door een nieuwe definitie en een nieuwe meting.

Risicogroepen

Het onderzoek aan de KU Leuven maakte ook duidelijk dat het type beroep, het opleidingsniveau en de leeftijd belangrijke factoren zijn. Zo hebben administratief bedienden en arbeiders meer te kampen met burn-out. Ook werknemers in het hogere middenkader lopen een iets groter risico. Verder blijkt burn-out vaker toe te slaan bij mensen met een lager opleidingsniveau en jonge mensen tussen 18 en 34 jaar.

Nieuwe definitie

Om tot deze resultaten te komen, moesten de onderzoekers eerst de definitie van burn-out op punt stellen. In de nieuwe definitie heeft burn-out vier kernsymptomen:

  1. Uitputting, zowel fysiek als mentaal
  2. Mentale distantie: sterke weerstand tegen het werk
  3. Cognitieve ontregeling, zoals geheugenproblemen, aandachts- en concentratiestoornissen
  4. Emotionele ontregeling: oncontroleerbare heftige emotionele reacties

En drie bijkomende dimensies:

  1. Psychische spanningsklachten, bijvoorbeeld slaapproblemen, piekeren of paniekaanvallen
  2. Psychosomatische spanningsklachten: lichamelijke klachten van psychische oorsprong
  3. Depressieve stemming: zich somber en terneergeslagen voelen

Burn-out Assessment Tool

Op basis van de vastgestelde symptomen hebben de onderzoekers vervolgens een nieuwe vragenlijst opgesteld, de zogenaamde ‘Burn-out Assessment Tool’ (BAT). De lijst met 33 vragen maakt het mogelijk om in één oogopslag het risico op burn-out in te schatten. De meting levert een eindscore op en die kan geïnterpreteerd worden aan de hand van een stoplichtmodel met drie zones: veilig (groen), risicovol (oranje) en alarmerend (rood).

Stress en burn-outbeleid

Op 20 maart werd de tool voorgesteld op een studiedag waar IDEWE ook de bouwstenen van een gericht stress- en burn-outbeleid voorstelde.

“IDEWE werkt sinds jaar en dag samen met werkgevers om hen hefbomen in handen te geven om stress en burn-out bij hun werknemers te voorkomen”, zegt Hilde De Man, disciplineverantwoordelijke Psychosociale Aspecten bij IDEWE. “Om na te gaan hoe er met de nodige hulpbronnen rekening wordt gehouden, nemen we het HR-beleid onder de loep, voeren we een risicoanalyse psychosociaal welzijn uit en leren we leidinggevenden stress- en burn-outsymptomen herkennen. Mensen die tot de risicogroep behoren, bieden we ondersteuning aan terwijl we voor werknemers die langdurig afwezig zijn een gepast re-integratietraject uitstippelen.”

“De Burn-out Assessment Tool kunnen we nu als bijkomend instrument gebruiken om de mentale toestand van werknemers binnen een organisatie te evalueren en om in te schatten of verdere begeleiding en doorverwijzing nodig is.”

Wil u samen met onze experts nadenken over een beleid om burn-out bij uw werknemers te voorkomen, neem dan meteen contact met hen op.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen