Terug Kick-off pilootproject burn-out

Kick-off pilootproject burn-out

- Stress en burn-out

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Begeleidingstraject moet mensen toelaten aan het werk te blijven of het zo snel mogelijk te hervatten

Op 1 februari start een pilootproject voor een begeleidingstraject voor maximaal 1.000 werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out. Fedris trapt het project vandaag af op een kick-offmeeting.

Het piloottraject is bedoeld voor werknemers, die bedreigd worden door of in een vroeg stadium getroffen worden door een syndroom van professionele uitputting ten gevolge van een arbeidsgerelateerde psychosociaal risico. De begeleiding moet de medewerkers toelaten aan het werk te blijven of het werk zo snel mogelijk te hervatten.

Fedris stelt een geheel van maatregelen voor die zowel op de persoon als op de werkomgeving gericht zijn. Het totale traject moet zich flexibel kunnen aanpassen aan de behoeften van elk individu en duurt maximaal 9 maanden. De doelgroep van 300 tot maximaal 1.000 mensen wordt samengesteld uit werknemers uit de sector van de financiële diensten, behalve verzekeringen en pensioenfondsen, en de sector van de ziekenhuisactiviteiten of de gemedicaliseerde opvang onder privéstatuut of PPO. 

De aanvraag

Nadat de behandelend arts, de preventieadviseur-bedrijfsarts of de preventieadviseur psychosociale aspecten de andere redenen uitgesloten die de toestand van de werknemer zouden kunnen verklaren, dienen ze een aanvraag tot bevestiging van de diagnose in bij Fedris.

Bij ontvangst van de aanvraag doet Fedris een eerste analyse om te verifiëren of de werknemer binnen de scope van het pilootproject valt. Fedris zal vervolgens aan de werknemer voorstellen om een burn-outbegeleider te ontmoeten. Hij kan die kiezen uit een lijst van vooraf geselecteerde begeleiders. Die begeleider voert 1 of 2 consultatiesessies uit die tot doel hebben de diagnose van burn-out al dan niet te bevestigen.

Kosteloos

Fedris neemt de kosten ten laste van de sessies, de vergaderingen en de verslagen die in het traject zijn beschreven, alsook de verplaatsingskosten van de werknemer.

Betrokkenheid externe dienst

Afhankelijk van zijn geschiktheid om die stap te zetten, zal de werknemer, zo vroeg mogelijk in het begeleidingstraject, aangemoedigd worden om contact op te nemen met de bedrijfsarts. Dat kan  in de vorm van een spontane raadpleging of in de vorm van een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. Het is wenselijk en belangrijk dat dit contact, mits toestemming van de betrokkene, vervolgens ook leidt tot een multidisciplinaire vergadering om de werkhervatting te bespreken.

Als blijkt dat een werkhervatting bij dezelfde werkgever onmogelijk is, kunnen 1 tot 2 besprekingssessies over een beroepsheroriëntatie worden voorgesteld.

Lees meer over stress en burn-out voorkomen.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen