Terug Pilootproject burn-out is nu vast programma ter preventie van burn-out

Pilootproject burn-out is nu vast programma ter preventie van burn-out

- Stress en burn-out

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Voor alle werknemers in de privésector en bij plaatselijke en provinciale overheden (PPO)

Het pilootproject voor een begeleidingstraject voor werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out is op 24 april een vast preventieprogramma geworden. Alle werknemers in de privésector en bij plaatselijke en provinciale overheden kunnen er gebruik van maken.

Omwille van de positieve resultaten van een ondertussen afgesloten pilootproject heeft Fedris een programma voor preventie van burn-out gelanceerd. De begeleiding moet werknemers toelaten om aan het werk te blijven of het werk zo snel mogelijk te hervatten. Het gaat om personen die moeilijkheden ervaren tijdens het werk of het werk al hebben stopgezet gedurende minder dan twee maanden. Bij een arbeidsongeschiktheid die al langer dan twee maanden duurt, is een deelname toch mogelijk mits aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • de reden van arbeidsongeschiktheid is een andere dan professionele burn-out;
  • er wordt aangepast werk uitgevoerd met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds.

Fedris stelt een geheel van maatregelen voor die zowel op de persoon als op de werkomgeving gericht zijn. Het totale traject moet zich flexibel kunnen aanpassen aan de behoeften van elk individu en duurt maximaal 9 maanden. 

De aanvraag

Nadat de behandelend arts, de preventieadviseur-bedrijfsarts of de preventieadviseur psychosociale aspecten de andere redenen uitgesloten die de toestand van de werknemer zouden kunnen verklaren, dienen ze een aanvraag tot bevestiging van de diagnose in bij Fedris.

Bij ontvangst van de aanvraag doet Fedris een eerste analyse om te verifiëren of de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor het programma. Fedris zal aan de werknemer voorstellen om een coördinerend trajectbegeleider te ontmoeten die hij zal kiezen uit een lijst van vooraf geselecteerde begeleiders. Die begeleider voert één of twee consultatiesessies uit die tot doel hebben de diagnose van een vroegtijdig stadium van burn-out al dan niet te bevestigen.

Kosteloos

Naargelang de behoeften omvat het begeleidingstraject

  1. Een begeleiding door de coördinerend trajectbegeleider: acht werkgerichte sessies om de organisatorische elementen van burn-out te beoordelen en te behandelen alsook om het traject met de verschillende begeleiders te coördineren. 
  2. Een begeleiding door een begeleider belast met het psychologische gedeelte: tien sessies om de individuele elementen van burn-out te beoordelen en te behandelen.
  3. Een begeleiding door een begeleider belast met het lichamelijke gedeelte: drie sessies om de lichamelijke elementen van burn-out te beoordelen en te behandelen.

Fedris neemt de kosten ten laste van het goedgekeurde traject. Dit omvat de vergoeding van de begeleiders, alsook de verplaatsingskosten van de werknemer.

Betrokkenheid externe dienst

Afhankelijk van zijn geschiktheid om die stap te zetten, zal de werknemer, zo vroeg mogelijk in het begeleidingstraject, aangemoedigd worden om contact op te nemen met de bedrijfsarts. Dat kan  in de vorm van een spontane raadpleging of in de vorm van een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. Het is wenselijk en belangrijk dat dit contact, mits toestemming van de betrokkene, vervolgens ook leidt tot een multidisciplinaire vergadering om de werkhervatting te bespreken.

Lees meer over stress en burn-out voorkomen.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen