Terug Uw 3 meestgestelde vragen over het coronavirus

Uw 3 meestgestelde vragen over het coronavirus

- Corona

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Wat met werknemers met een verminderde weerstand, zwangeren of besmette werknemers?

We krijgen momenteel een heleboel vragen over het coronavirus binnen via de mailbox corona@idewe.be. We zetten voor u de drie meest gestelde vragen op een rij.

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be.  

Que doivent faire mes travailleurs dont les défenses immunitaires sont affaiblies ou présentant une pathologie sous-jacente ?

Si vos travailleurs ne présentent pas de symptômes, ils peuvent continuer à travailler. Il n’y a aucune raison de conseiller à tous les travailleurs de rester chez eux. Ils sont par ailleurs libres de consulter le médecin du travail pour obtenir un avis individuel.  Tout travailleur peut trouver les coordonnées de son médecin du travail sur www.seed-connect.be. Si nécessaire, il peut être conseillé d’adapter le travail (davantage de back-office, pas de soins aux personnes infectées). 

Nous vous conseillons toujours :

 • d’appliquer de manière très stricte les mesures d’hygiène standard (se laver les mains, hygiène en cas de toux et d’éternuement) ;
 • d’éviter les contacts étroits (rayon de < 1 m) avec les personnes potentiellement malades ;
 • d’éviter les grandes foules où il n’est pas possible de respecter une distance de plus de 1 m, par exemple dans les transports en commun ;
 • de ne pas prodiguer de soins aux personnes qui ont une infection confirmée ;
 • d’être attentif aux symptômes. Si vos travailleurs présentent des symptômes, ils doivent rester chez eux et appeler immédiatement leur médecin généraliste ;
 • en cas de doute, de contacter le médecin traitant. Il connaît le patient, ses maladies et ses traitements et il est en mesure de lui donner des conseils individuels complémentaires.

Wat moeten mijn werknemers met een verminderde weerstand of onderliggende pathologie doen?

Hebben uw werknemers geen symptomen? Dan mogen ze verder blijven werken. Er is geen reden om al deze werknemers standaard te adviseren om thuis te blijven. De werknemer kan de arbeidsarts consulteren voor individueel advies. Via www.seed-connect.be kan iedere werknemer de contactgegevens van zijn arbeidsarts terugvinden. Zo nodig kan tijdelijk aangepast werk (meer back-office, geen zorg van bevestigde gevallen) geadviseerd worden.

We adviseren altijd om:

 • de standaard hygiënische maatregelen (handen wassen, hoest- en nieshygiëne) zeer strikt toe te passen;
 • nauw contact (straal van < 1 m) met potentieel zieke mensen te vermijden;
 • grote massa’s te vermijden waarbij het niet mogelijk is om een afstand van meer dan 1 m te respecteren, bijv. transport met het openbaar vervoer;
 • geen zorg te verlenen zonder beschermingsmiddelen aan personen met bevestigde infecties
 • alert te zijn voor symptomen. Bij symptomen: thuisblijven en onmiddellijk telefonisch de huisarts te raadplegen;
 • bij twijfel uw behandelend arts te contacteren. Die kent zijn patiënt, zijn ziekte en zijn behandeling en kan bijkomend individueel advies geven.

Hebben zwangere werkneemsters meer risico op besmetting?

Zwangere vrouw bureau

We volgen de richtlijnen van Sciensano en het advies van de VVOG (Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie).

In vroegere procedures werden zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 6 maanden veiligheidshalve als risicogroep vermeld. Op basis van de evoluerende kennis rond COVID-19 worden deze momenteel niet meer als risicogroep beschouwd. Er zijn immers geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen meer risico lopen om ziek te worden door het coronavirus. Geruststellend is dat er onder de erg zieke patiënten weinig zwangere vrouwen zijn. Op dit moment is er geen reden tot paniek. De gebruikelijke hand- en hoesthygiene toepassen, zou voldoende moeten zijn. Indien de job geen direct zorgend contact met besmette personen inhoudt kan het werk normaal doorgaan.

Volgende zwangere vrouwen moeten wel thuisblijven:

 • zwangere vrouwen met klachten (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen);
 • zwangere vrouwen met een bewezen coronavirusbesmetting. 

Concreet betekent dit dat er op basis van de huidige kennis geen verhoogd risico is voor zwangeren op besmetting. Er is ook geen risico op een ernstiger verloop van de ziekte of transplacentaire overdracht. Met andere woorden blijft de normale procedure moederschapsbescherming van kracht. We adviseren wel om zwangeren niet in te schakelen bij het screenen of in de zorg van bevestigde gevallen van COVID-19. In individuele gevallen kunnen er wel, bovenop de zwangerschap en de huidige epidemie, redenen zijn waarom werken niet aangewezen is, bijv. complicatie tijdens de zwangerschap, onderliggende pathologie … Het is aan de huisarts of gynaecoloog om te evalueren of de werkneemster dan nog arbeidsgeschikt is en zo nodig een ziekteattest op te maken.

Wat als er een COVID-19-infectie werd vastgesteld bij 1 van onze werknemers?

Handen wassen

De werknemer in kwestie krijgt de nodige verzorging en is in ziekteverlof. Niet-zieke collega’s mogen aan het werk blijven. Nauwe contacten worden niet meer getest of in afzondering geplaatst. We raden op dit moment alleen aan om tijdens 14 dagen waakzaam te blijven voor mogelijke symptomen (zoals hoesten, zich grieperig voelen, koorts, ademhalingsmoeilijkheden). We adviseren om minstens 2 keer per dag je lichaamstemperatuur te meten. Treden er symptomen op? Blijf thuis en neem telefonisch contact op met de huisarts. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kunt uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

 

Dit zijn de basisrichtlijnen om overdracht van infecties te voorkomen:

 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Het gebruik van speciale wasgels of ontsmettingsgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak en was nadien onmiddellijk je handen.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk. Contacteer je huisarts.
 6. Vermijd nauw contact met zieke personen.
 7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Volg de updates over het coronavirus ook via onze social mediakanalen Linkedin en Facebook.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen