null Heel wat bedrijven vergeten een ADR-veiligheidsadviseur aan te stellen

Heel wat bedrijven vergeten een ADR-veiligheidsadviseur aan te stellen

- Arbeidsveiligheid | Chemische agentia | Verkeersveiligheid | Milieu | Gevaarlijke stoffen

Expert Jan Mertens

Verantwoordelijke Discipline Milieu

Een onafhankelijke adviseur, die waakt over de veiligheid rondom gevaarlijke stoffen, hebben veel bedrijven hard nodig

Hoewel de functie van ADR-veiligheidsadviseur niet nieuw is, is hij onvoldoende bekend. Zijn aanstelling is immers niet louter een verplichting van de vervoerder maar van elke onderneming die zich bezighoudt met het verzenden, omslaan of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. De functie van ADR-veiligheidsadviseur is vaak onbekend. “Als bedrijven de functie al kennen, dan denken ze vaak dat de verplichting enkel geldt voor bedrijven die instaan voor werkzaamheden die te maken hebben met het vervoer van ladingen boven de 50 ton per jaar”, zegt ADR-veiligheidsadviseur Jos Vanholzaets van IBEVE. “Afzender, belader, losser, vuller en verpakker kunnen echter evenzeer onder de verplichting vallen om een adviseur aan te stellen.”

In België

tankwagen gevaarlijke stoffen

Volgens het ADR (het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg) moet iedere onderneming, die zich bezighoudt met de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen, één of meer veiligheidsadviseurs benoemen. Ze helpen bij de preventie in het kader van de gevaren die deze activiteiten met zich meebrengen voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu. Het ADR laat toe dat er verschillen zijn per land. In België is de verplichting vastgelegd in het KB van 5 juli 2006.

Grote risico’s

magazijn gevaarlijke stoffen

De ADR veiligheidsadviseur heeft een belangrijke rol in de keten, aldus Jos Vanholzaets. “Bedrijven en instellingen moeten elkaar dan ook meer controleren en zelf eisen dat er een adviseur wordt aangesteld. Ook als je de diensten van een zelfstandig chauffeur inhuurt, is het raadzaam om na te vragen of hij of zij beschikt over een adviseur. Tenslotte mag een afzender slechts gevaarlijke stoffen aan iemand meegeven die aan de verplichtingen van de ADR voldoet. De risico’s kunnen immers groot zijn.”

“De ADR veiligheidsadviseur heeft bovendien niet alleen oog voor zijn specifieke taken maar is ook in het algemeen een ‘gevaarlijke stoffen adviseur’. Iemand die als externe, onafhankelijke adviseur waakt over de veiligheid rondom gevaarlijke stoffen en bedrijven daadwerkelijk ondersteunt vanuit zijn specialisme. Dat is bij veel bedrijven en instellingen hard nodig.” 

Bent u ook op zoek naar een ADR veiligheidsadviseur? Contacteer ons.

Lees meer over omgaan met gevaarlijke stoffen.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen