Terug Afwezig van het werk omwille van burn-out?

Afwezig van het werk omwille van burn-out?

- Stress en burn-out | Wetenschappelijk onderzoek | Re-integratie

Expert Lode Godderis

CEO IDEWE

Deelnemers gezocht om zorgpad uit te testen

Mensen met burn-out zijn vaak lange tijd afwezig van het werk. De meningen lopen uiteen over hoe je deze mensen het best begeleidt om te voorkomen dat ze langdurig afwezig zijn. KU Leuven startte samen met RIZIV een onderzoek om uit te zoeken hoe mensen met burn-out het best kunnen ondersteund worden om opnieuw aan het werk te gaan. De onderzoekers stelden een zorgpad op en gaan na of mensen die dit volgen, sneller en duurzamer het werk hervatten dan mensen die dit zorgpad niet volgen.

Wil je meewerken aan dit onderzoek?

Stress
  • je betaald werk uitvoert (als werknemer of als zelfstandige),
  • je op dit moment afwezig bent van het werk omwille van burn-out (max. 8 weken afwezig),
  • je huisarts ook wil deelnemen aan de studie,
  • je Nederlandstalig bent en in Vlaanderen of Brussel woont.

Hoe kan je deelnemen?

Informeer je huisarts over de studie. Je vindt alle informatie op www.werkenburnout.be of via werkenburnout@kuleuven.be.

Als je huisarts wil deelnemen aan de studie, kan hij/zij zich aanmelden via bovenstaande website of mail. Je huisarts ontvangt vervolgens meer informatie over onder meer het onderzoeksprotocol, de inclusiecriteria, ethische en wettelijke aspecten …

Wat houdt deelname concreet in?

coaching burn-out

Je huisarts zal vragen om een formulier ‘Geïnformeerde toestemming’ te ondertekenen. In het document vind je informatie over het onderzoek.

Indien je toestemt om deel te nemen, wordt van jou verwacht dat je de begeleiding die je huisarts voorstelt, volgt. Daarnaast zal je tijdens je begeleiding een aantal zaken moeten noteren in een boekje dat je ter beschikking krijgt. Het gaat bijvoorbeeld over data waarop je een afspraak hebt met een zorgverlener of de manier waarop je naar een bepaalde zorgverlener werd verwezen.

Tenslotte zal je maximum 4 keer gevraagd worden om een elektronische vragenlijst in te vullen.

Voor meer info kan je contact nemen met dr. Lotje Lambreghts of prof. dr. Lode Godderis via werkenburnout@kuleuven.be

 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen