Terug Is uw risicoanalyse beeldschermwerk nog steeds geldig?

Is uw risicoanalyse beeldschermwerk nog steeds geldig?

- Biologische agentia | Arbeidshygiëne | Fysische agentia | Cijferinzichten | Digitale tools | Ergonomie op kantoor

Expert David Verwimp

Segment Manager Hulpdiensten, Offices en Overheid

Optidesk is een gouden kans om fysieke ongemakken bij uw beeldschermwerkers te voorkomen

Uit onze bevraging van 2018 bleek dat 48% van de Belgische beeldschermwerkers last ervaren van de lage rug en 40% nekklachten heeft. Drie op de vier ondervonden bovendien moeilijkheden bij het instellen van hun werkpost. De verplichte 5-jaarlijkse risicoanalyse beeldschermwerk is een ideale gelegenheid om de risico’s die aan beeldschermwerk verbonden zijn in kaart te brengen en te evalueren hoe u eventuele pijnpunten kan wegwerken.

Het ervaren van fysieke klachten heeft ongetwijfeld een invloed op de prestaties van de werknemer. Om als werkgever of preventieadviseur op een structurele manier een antwoord te bieden op fysieke klachten is er nood aan een duidelijk beeld op de aanwezigheid van mogelijke knelpunten en de mate waarin dit als storend wordt ervaren door de betrokken werknemers. 

Kosten - baten

Het is dus niet voldoende om als werkgever enkel een aankoopstandaard te respecteren voor een goede bureaustoel.

“Sinds 2014 en met ingang vanaf 1 januari 2016 werd deze problematiek door de wetgever extra in de verf gezet door om de 5 jaar een risicoanalyse op te leggen ter vervanging van het verplicht periodiek medisch onderzoek voor beeldschermwerkers”, zegt preventieadviseur Steven Amandels van IDEWE. “Bedoeling is om knelpunten zowel op het niveau van de organisatie, de afdeling en het individu in kaart te brengen. Het is dus niet voldoende om als werkgever enkel een aankoopstandaard te respecteren voor een goede bureaustoel. Werkgevers moeten van elke werkpost, van elke individuele beeldschermwerker, een evaluatie kunnen voorleggen. Aangezien dit jaar de eerste cyclus van 5 jaar afloopt, is uitstel geen optie meer. Het stelt u als werkgever of preventieadviseur in staat om op een gefundeerde en structurele wijze maatregelen te nemen en tegelijk het effect van deze maatregelen of investeringen te objectiveren en te evalueren.”

Structurele aanpak

Dankzij de Optidesk Solution Flow kunnen we de ervaren knelpunten van de volledige groep beeldschermwerkers in kaart brengen

Om werkgevers en/of preventiediensten te ondersteunen bij het in kaart brengen van deze problematiek beschikt IDEWE over de Optidesk Solution Flow.

“De tool laat ons toe de opmaak van de verplichte risicoanalyse te laten samengaan met een tweede verplichting voor de werkgever; de periodieke instructie van de individuele werknemer omtrent deze problematiek. Dankzij de Optidesk Solution Flow kunnen we de ervaren knelpunten van de volledige groep beeldschermwerkers in kaart brengen en krijgt u als werkgever meteen bruikbare informatie over werkomgeving gerelateerde factoren. De werknemer krijgt individueel advies op basis van de eigen individuele situatie. Op die manier zorgt u als werkgever of preventieadviseur voor een totale aanpak om deze problematiek structureel aan te pakken. Het laat u bovendien toe om investeringen te spreiden over een haalbaar meerjarenplan dat na maximaal 5 jaar opnieuw kan geëvalueerd worden.”

Contacteer onze experten voor meer informatie

Lees meer over Optidesk van IDEWE

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen