Terug Is het Vlaams asbestattest bruikbaar als asbestinventaris volgens de Codex?

Is het Vlaams asbestattest bruikbaar als asbestinventaris volgens de Codex?

- Gezonde werkomgeving | Wetgeving | Asbest | Gevaarlijke stoffen

Expert Nele Goen

Experte arbeidshygiëne

De eisen en doelstellingen van het asbestattest verschillen van een asbestinventaris volgens de Codex

De Codex welzijn op het werk verplicht werkgevers al sinds 1995 een asbestinventaris op te maken voor werkplaatsen. Tegen 31 december 2031 zal een eigenaar van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar van voor 2001 in Vlaanderen bovendien over een asbestattest moeten beschikken. “Bij verkoop is dat asbestattest al verplicht sinds 23 november”, zegt asbestexpert Nele Goen van IDEWE. “Het wordt bovendien opgemaakt volgens een strikt inspectieprotocol waarin de eisen en doelstellingen verschillen van de asbestinventaris.”

Het is niet omdat je als werkgever al jaren geleden een asbestinventaris hebt laten opmaken in het kader van de Codex voor welzijn op het werk dat dat, voor de gebouwen waar je zelf eigenaar van bent, automatisch kan omgezet worden naar een asbestattest in het kader van het Vlaamse afbouwbeleid. 

Inspectiegebied en monsternames

labo

Terwijl de asbestinventaris volgens de Codex betrekking heeft op werkplaatsen waar werknemers tewerkgesteld worden, viseert het Vlaams asbestattest eerder het volledige verkochte goed of de volledige eigendom. “Dit kan sterk van elkaar verschillen”, verduidelijkt Nele Goen. “In het Vlaamse asbestattest gelden bovendien een aantal verplichte monsternames, terwijl in de Codex wat dat betreft geen verplichting bestaat. De asbestinventarissen die in het kader van de Codex zijn gemaakt zullen dus niet volledig voldoen aan de vereisten voor het Vlaams asbestattest.”

“Bovendien vereist het asbestattest een onderzoek door een gecertifieerde deskundige, terwijl voor de Codex de werkgever de asbestinventaris zelf mag opmaken, ook al heeft hij geen kennis van asbestmaterialen. Voor de opmaak van het asbestattest zal dus voor 31 december 2031 sowieso een nieuw onderzoek moeten gebeuren door een gecertifieerde deskundige. In geval van overdracht (verkoop, schenking, ...) moet dat nu al.”

Verplichte risicoanalyse versus een materiaalscore

In het Vlaamse asbestattest wordt een materiaalscore bepaald die onder meer gebaseerd is op de toestand van het asbestmateriaal. Deze beoordeling geeft aan of de toepassing bij het betreden of het normaal gebruik van het lokaal asbestveilig is of niet. 

“Op die manier kunnen gebruikers zich een oordeel vormen over de asbestveiligheid van het gebouw en dit aftoetsen aan de criteria voor asbestverwijdering, in het kader van het streven naar een asbestveilig Vlaanderen. Een risicoanalyse zoals bedoeld in de Codex bepaalt het risico voor werknemers en houdt daarom rekening met de blootstelling die bij de uitvoering van het werk wordt verwacht. Naast de aard van de activiteit wordt dus ook de duur en frequentie van de blootstelling in rekening gebracht. De asbestinventaris binnen het Vlaamse asbestattest bevat een beperkte materiaalbeoordeling die alleen als basis kan dienen voor een uitgebreidere risicoanalyse in het kader van de Codex.”

Groep IDEWE beschikt over gecertifieerde asbestdeskundigen

asbest verwijderen

Groep IDEWE beschikt via haar dochteronderneming IBEVE al jaren over een erkend asbestlabo in Heverlee, Antwerpen en Wetteren.  Alle asbestdeskundigen van IBEVE hebben bovendien in het kader van het nieuwe Vlaamse asbestafbouwbeleid het vereiste certificaat van erkende asbestdeskundige inventarisatie behaald. Zij kunnen dus voor de eigenaar van een gebouw asbestattesten opmaken via de databank van OVAM. 

De aanvraag voor de opmaak voor een dergelijk asbestattest gebeurt via het officiële opdrachtformulier. Onze deskundigen begeleiden je bij het invullen van het opdrachtformulier en bezorgen je het officiële attest na een uitgebreide inspectie ter plaatse en ingave in de databank.  

Uiteraard kunnen aanvullend op het attest ook bijkomende onderzoeken aangevraagd worden in het kader van een asbestinventaris en risicoanalyse conform de Codex of aanvullende destructieve asbestinventarissen in het kader van geplande afbraak of renovatiewerken. Voor de sloop van gebouwen worden ze uitgevoerd door onze tracimatdeskundigen in het kader van het vereiste sloopopvolgingsplan.  

Het is ook nog steeds mogelijk om zelf materiaalmonsters op te sturen of binnen te brengen voor analyse. Let wel, enkel monsternameresultaten van monsters genomen door een gecertifieerde asbestdeskundige mogen opgenomen worden in het Vlaamse asbestattest. Dat geldt niet voor een asbestinventarisatie die vanuit de Codex wordt opgesteld.

Vraag hier de opmaak van je asbestattest aan.

Lees meer:

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen