Terug Begin op tijd aan de voorbereiding voor de milieu-aangiftes

Begin op tijd aan de voorbereiding voor de milieu-aangiftes

- Inspectie | Milieu

Expert Jan Mertens

Verantwoordelijke Discipline Milieu

Hoe presteerde uw onderneming op vlak van milieu in 2019?

De overheid wil graag weten hoe u als onderneming in 2019 uw verplichtingen op vlak van milieu heeft nageleefd. Daartoe moet u in het eerste kwartaal enkele aangiftes doen. We zetten de deadlines even op een rij.

Het Integraal Milieuverslag (IMJV)

Aangifte huishoudelijke verpakkingen

PRTR-bedrijven, bij wie een 'R' staat in kolom 7 van bijlage 1 van Vlarem II, moeten een Integraal Milieuverslag indienen. Daarnaast maakt de OVAM jaarlijks ook een selectie van bedrijven die een IMJV moeten invullen. Ze worden gekozen op basis van een steekproef. De lijst met de geselecteerde afvalproducenten enerzijds en afvalverwerkers anderzijds is hier te raadplegen.  OVAM stuurt hen begin februari ook een schriftelijke uitnodiging om de aangifte te doen.  

Het IMJV voor 2020 (over het productiejaar 2019) moet uiterlijk op 14 maart ingediend worden. Dat kan via het online-loket dat vanaf 1 februari toegankelijk is.

Huishoudelijke verpakkingen

Bedrijven die huishoudelijke verpakkingen op de Belgische markt brengen, moeten daar voor 31 januari aangifte van doen bij Fost-Plus als ze voor een papieren verslag kiezen. Wie de aangifte digitaal doet, heeft tijd tot 28 februari.

Bedrijfsmatige verpakkingen

Het rapport van alle bedrijfsmatige verpakkingen die u op de Belgische markt heeft gebracht, verwacht Val-I-Pac tegen eind februari, ongeacht of u voor de papieren of digitale methode kiest.

Aangifte afvalwater

De digitale aangifte van het waterverbruik van grootverbruikers moet de Vlaamse Milieumaatschappij voor 15 maart in haar bezit hebben.

Jaarverslag milieucoördinator

Het jaarverslag van de Milieucoördinatoren moet klaar zijn tegen 1 april. De wetgeving legt geen vaste vorm noch inhoud op. Het verslag moet niet opgestuurd worden maar enkel worden bezorgd aan: de bedrijfsleiding, de ondernemingsraad en het Comité PBW en, als die organen niet bestaan, aan de vakbondsafvaardiging.

Het jaarverslag geeft onder meer een overzicht van de uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan werd gegeven, het tijdstip van de rondgangen, de vastgestelde tekortkomingen met de voorstellen tot remediëring, een overzicht van de gevolgde uren opleiding van de milieucoördinator en de externe milieuklachten.

Biociden van het gesloten circuit

Als u gebruiker bent van biociden van het gesloten circuit, dient u zich hiervoor te registreren via de applicatie van het Gesloten Circuit.

En tenslotte: als u gebruiker bent van biociden van het gesloten circuit, dient u zich hiervoor te registreren via de applicatie van het Gesloten Circuit. De applicatie is beschikbaar op de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Zolang u deze producten gebruikt, dient u uw status als gebruiker van biociden van het gesloten circuit jaarlijks te bevestigen. Dit jaar loopt de bevestigingstermijn tot en met 31 januari 2020.

Heeft u hulp of advies nodig bij het invullen van deze verslagen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw regionaal IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen