Terug Begin op tijd aan uw jaarverslag IDPBW

Begin op tijd aan uw jaarverslag IDPBW

- Wetgeving | Inspectie | My IDEWE

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

Het jaarverslag moet vanaf 1 april ter inzage liggen

Het vroege voorjaar is de klassieke tijd om aan het jaarverslag te werken. U hoeft het niet meer op te sturen maar vanaf 1 april moet het ter beschikking zijn van de bevoegde inspectiediensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het jaarverslag is een verplicht document waarmee bedrijven de overheid informatie verstrekken over hun werking.

Het gaat dan onder meer over: het aantal vergaderingen van het CPBW, de berekening van de ongevallencijfers, de behandelde actiepunten, ...

In bijlage moet ook het Verslag van de dienst belast met het medisch toezicht toegevoegd worden. 

Instrument voor preventie- en veiligheidscommunicatie

Het jaarverslag dient in het CPBW van februari voorgelegd te worden. Bij afwezigheid van een comité gebeurt dit via de syndicale afvaardiging. Tot vorig jaar moest het papieren verslag vervolgens opgestuurd worden naar de inspectiediensten. Voortaan volstaat het om het verslag te bewaren zodat u het kan voorleggen als de inspectie daarom verzoekt.

“Maar naast de puur formele verslaggeving blijft het document een uitgelezen manier voor interne preventieadviseurs om te communiceren met de werkgever en het personeel", zegt disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid Wim Vanderheijden van IDEWE. “Interne preventieadviseurs kunnen de gegevens gebruiken in hun communicatie en als basis om nieuwe veiligheidsmaatregelen te treffen, preventieve maatregelen voor te stellen en actieplannen aan te vullen. Ook al moet het niet meer opgestuurd worden, het blijft een instrument waarmee organisaties kunnen aantonen dat ze aan hun wettelijke verplichtingen werken.”

Deze documenten heeft u nodig om het verslag vlot op te stellen

  • Indien van toepassing: de verslagen van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
  • Het jaaractieplan en het globaal preventieplan
  • De maandverslagen van de interne preventiedienst
  • De asbestinventaris, indien van toepassing

Uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB) zal u volgende documenten bezorgen; klanten van IDEWE kunnen die vanaf 1 maart downloaden via de klantenzone My IDEWE:

  • Activiteitenverslag 2018
  • Verslag(en) van de periodieke bedrijfsbezoeken

Uw arbeidsongevallenverzekeraar bezorgt u de schadestatistiek van het afgelopen jaar: aantal arbeidsongevallen en hierbij horend aantal dagen afwezigheid.

Via uw sociaal secretariaat en/of uitzendbureau krijgt u de sociale balans met het aantal gewerkte uren van uw medewerkers en/of uitzendkrachten.

Van uw externe dienst voor technische controles krijgt u de verslagen van uw keuringsplichtige technische installaties zoals stoominstallaties, liften, elektrische installaties, …

Wenst u meer informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw regionaal IDEWE-kantoor.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen