Terug Alles over het rijgeschiktheidsonderzoek

Alles over het rijgeschiktheidsonderzoek

- Verkeersveiligheid | Medisch onderzoek

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Wie heeft een RGA nodig?

Wie achter het stuur kruipt, moet ieders veiligheid garanderen. Daarom hebben heel wat chauffeurs voor hun beroep een rijgeschiktheidsattest (RGA) nodig. Dat krijgen ze na een medisch onderzoek. Plan het tijdig in, zodat de vervaldatum van het huidige attest niet verstrijkt.

Wie heeft een RGA nodig?

Sommige werknemers moeten een rijgeschiktheidsattest kunnen voor­leggen, vroeger een 'medische schifting’ genoemd. Chauffeurs krijgen het attest pas na medisch onderzoek door een erkende geneesheer.

Wie moet een rijgeschiktheidsonderzoek ondergaan om vast te stellen of hij voldoet aan de normen? Dat staat in het koninklijk besluit van 23 maart 1998, artikel 42-43.

Het gaat om bestuurders met een rijbewijs voor:

 • categorie C, C+E, D en D+E (subcategorie C1, C1+E, D1 en D1+E)
 • categorie C, C+E en CE: als ze rijden met landbouwvoertuigen (categorie G) in de wegenbouw
 • categorie B: als ze hun rijbewijs gebruiken voor:
  • taxidiensten
  • lessen in rijscholen
  • verhuurdiensten met chauffeur
  • bezoldigd vervoer van leerlingen
  • vervoer van personen met de ambulance
  • bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars

Iemand die collega’s vervoert met rijbewijs B of B+E, heeft géén rij­geschikt­heidsattest nodig – dat is zo bepaald in het koninklijk besluit van 31 oktober 2008. Dus ook voor werknemers die een bestelwagen besturen met MTM van 3500 kg en zitplaatsen 8+1 is geen attest nodig.


Opgelet: vrachtwagen- en buschauffeurs hebben naast het RGA nog een attest vakbekwaamheid nodig.

Hoe verloopt het onderzoek?

Een grondig preventief medisch onderzoek bepaalt of uw werknemer rijgeschikt is. Dat bestaat uit een algemene bevraging, opgelegd door de wet. En uit een algemeen klinisch onderzoek (met uitgebreid oogonderzoek) door een preventieadviseur-arbeidsarts. Die checkt of de bestuurder voldoet aan de wettelijke bepaalde normen voor fysieke en geestelijke geschiktheid.

Wat als uw werknemers lijden aan een bepaalde ziekte of aandoening? Dan moeten ze eerst bij hun geneesheer-specialist aankloppen voor een attest met positief advies. Pas daarna kan de preventieadviseur-arbeidsarts een RGA toekennen.

Welke documenten zijn nodig?

 • attest van de cardioloog, bij aandoeningen van hart en bloedvaten
 • attest van de psychiater, bij geestelijke of psychiatrische aandoeningen
 • attest van de neus-, keel- en oogarts, bij duizeligheid en evenwichtsstoornissen
 • attest van de oogarts, bij ernstige acute of chronische aandoeningen van de ogen
 • attest van de neuroloog, bij ernstige neurologische aandoeningen (zoals epilepsie)
 • attest van endocrinoloog-internist of diabetoloog-internist, bij diabetes mellitus of suikerziekte

Het is belangrijk dat u uw werknemers vooraf informeert over die eventuele attesten. Zo kunnen ze die meebrengen naar het preventief onderzoek. Hebben ze die niet bij? Dan stuurt de preventieadviseur-arbeidsarts de bestuurder terug naar de geneesheer-specialist. Die vertraging kan problematisch zijn. Want als de vervaldatum van het vorige RGA is verstreken, mag uw chauffeur niet langer de baan op.

Hoelang is het attest geldig?

Bij een positieve beoordeling geeft de preventieadviseur-arbeidsarts uw werk­nemer een rijgeschiktheidsattest. Daarmee gaat hij naar de gemeente om zijn rijbewijs groep twee in orde te brengen. Dat doet hij het best binnen de maand na aflevering van het attest.

Het RGA is maximaal vijf jaar geldig. Want de geldigheidsdatum is wettelijk gelijk aan de onderzoeksdatum, plus vijf jaar, min één dag. Maar de arts kan de geldig­heidsduur ook be­perken tot drie, twee of één jaar om medische redenen (bepaald binnen een wettelijk kader).

Wenst u een afspraak te maken voor een medisch onderzoek in het kader van rijgeschiktheid? Contacteer ons voor meer informatie. Wij helpen u graag verder.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen