Terug Wetgever legt deadline vast voor strenge controle binnenluchtkwaliteit

Wetgever legt deadline vast voor strenge controle binnenluchtkwaliteit

- Wetgeving

Expert Jan Van Bouwel

Disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne

Publiek toegankelijke gesloten plaatsen moeten ten laatste op 1 januari 2038 klaar zijn

Vanaf 1 januari 2027 wordt vastgelegd welke ‘gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn’ moeten voldoen aan de wet ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit, die in november 2022 van kracht werd. Geleidelijk wordt de toepassing van de wet dan uitgebreid naar andere publieke plaatsen. Uiterlijk vanaf 1 januari 2038 zullen alle ruimtes die aan de omschrijving beantwoorden aan de regels moeten voldoen.  

mannen monteren ventilatiebuizen

De wet van 6 november 2022 is bedoeld om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren in ruimtes die door deuren of muren afgesloten zijn en voor het publiek toegankelijk zijn. Een woning of een kantoorruimte valt weliswaar niet onder deze wet. Voorlopig zijn er ook nog geen concrete gevolgen aangezien er nog geen uitvoeringsbesluiten werden goedgekeurd waarin onder meer bepaald wordt over welke publieke ruimtes het precies gaat. Er is ook nog geen duidelijkheid over de certificatie en de labeling van de binnenluchtkwaliteit. 

Wel is duidelijk dat de uitbaters volgende maatregelen zullen moeten treffen:

  1. een luchtkwaliteitsmeter gebruiken;
  2. een risicoanalyse uitwerken en beschikbaar houden;
  3. een actieplan uitwerken en beschikbaar houden voor het geval de risicoanalyse de noodzaak tot corrigerende acties aan het licht brengt.

Wanneer moeten eigenaars en uitbaters klaar zijn?

Wat intussen wel al werd vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 12 mei 2024 zijn de voorwaarden voor het correcte gebruik van de luchtkwaliteitsmeters; de inhoud, de beschikbaarheid en de modaliteiten van de risicoanalyse en het actieplan; en de uitzonderingen op deze verplichtingen. Het KB treedt in werking op 21 juni. Vanaf dan kunnen uitbaters beslissen om hun publiek toegankelijke ruimtes vrijwillig te beheren volgens de bepalingen van de wet.

Wanneer en voor wie de wetgeving een verplichting wordt, zal duidelijk worden in bijkomende regels die vanaf 1 januari 2027 al dan niet gefaseerd zullen worden uitgevaardigd. Ook de ultieme deadline werd vastgelegd: vanaf 1 januari 2038 moet de nieuwe regeling volledig operationeel zijn. 

Elke uitbater van een afgesloten plaats die publiek toegankelijk is, zal dan een certificatie moet aanvragen die zal nagaan of het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter correct wordt uitgevoerd en er een adequate risicoanalyse en actieplan werd opgemaakt. De certificerende instantie moet ook de prestaties controleren van de aanwezige systemen voor ventilatie en/of luchtzuivering.

Op basis van deze certificatie wordt door de overheid een label met betrekking tot de binnenluchtkwaliteit uitgereikt. Dit zal op een zichtbare plaats uitgehangen moeten worden om het publiek te informeren over de luchtkwaliteit. Ook de realtime waarden van de CO2-metingen zelf zullen via de website of in de gesloten plaats zelf zichtbaar moeten zijn voor de bezoekers.

Intussen hoef je dus niet te wachten om de maatregelen al voor te bereiden. IDEWE kan je ondersteunen met advies voor het aankopen en gebruiken van CO2-meters, het opmaken van het actieplan en het uitvoeren van de risicoanalyse.

Contacteer onze experts via je regionale IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen