Terug Help, de inspectie over de vloer!

Help, de inspectie over de vloer!

- Gezonde werkomgeving | Arbeidsveiligheid | Arbeidshygiëne | Opleidingen

Expert Stefan Van Rooy

Preventieadviseur arbeidsveiligheid

De Codex op maat van familiale tuinbouwbedrijven

Coöperatie Hoogstraten en IDEWE verzamelen twee keer per jaar tuinbouwers die doorgaans eigenaar zijn van een familiebedrijf maar vaak ook werkgever én preventieadviseur. Om hen te helpen in hun veiligheids- en preventie-opdracht behandelen we telkens een thema uit de Codex en passen dat toe op maat van hun bedrijven. “Vorige maand gingen we samen met 45 telers dieper in op de vragen die de bedrijfsinspecteurs van FOD WASO stellen bij een bezoek.”

connectsessie hoogstraten

Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk gebruiken tijdens een bedrijfsbezoek sinds kort checklijsten. “Tijdens onze Connectsessie hebben we die vragenlijsten overlopen, omdat eerder al was gebleken dat telers vaak onvoldoende zijn voorbereid”, zegt Stefan Van Rooy, preventieadviseur arbeidsveiligheid bij IDEWE. “De vragen die moeten afgevinkt worden gaan bijvoorbeeld over eerstehulpverlening, werkpostfiches en de opmaak van een asbestinventaris. Maar ook de manier waarop het onthaalbeleid verloopt en de informatie die nieuwe werknemers moeten krijgen vooraleer ze aan de slag kunnen is een belangrijk aandachtspunt. We hebben de situaties zo concreet mogelijk geïllustreerd aan de hand van video’s en foto’s. Om hen bij het onthaal van seizoenarbeiders te helpen, hebben we in samenwerking met de Boerenbond trouwens instructies opgemaakt in zes talen.”

Werken met derden

Speciale aandacht ging naar de ‘procedure werken met derden’. “Wie is er verantwoordelijk als er op de werkvloer een ongeval gebeurt met een bezoeker of een loonwerker? De Codex geeft aan dat de opdrachtgever de derde partij duidelijk moet informeren en toezicht moet houden op de werken. Als de teler dan vaststelt dat de externe partij onveilig werkt, dan dient hij deze te weren van de werkvloer.”

Aan de hand van de Gids psychosociaal welzijn van IDEWE werden ook de verplichtingen van de werkgever overlopen op vlak van psychosociaal welzijn. De vragen die inspecteurs stellen in verband met het brandpreventiedossier hadden we dit voorjaar al uitvoerig toegelicht. (Lees er hier meer over.

Wil je inschrijven voor de volgende Infosessie van de Coöperatie Hoogstraten? Mail naar peter.rombouts@hoogstraten.eu

Waar vind je sensibiliseringsmateriaal van IDEWE?

Een brochure, een affiche met veiligheidsinstructies of een checklist met persoonlijke beschermingsmiddelen? Als IDEWE-klant vind je heel wat gratis sensibiliseringsmateriaal op my.idewe.be.

  1. Log in op de My IDEWE klantenzone via my.idewe.be
  2. Klik in de linker kolom op ‘Mijn preventie’. Klik daarna op ‘DRBS’ (dynamisch risicobeheersingssysteem).
  3. Rechts bovenaan zie je een zoekvenster. Daar vul je de naam of een zoekterm in, bijvoorbeeld  ‘werken met derden’.
  4. Je krijgt nu een lijst met resultaten. Selecteer het gewenste bestand en klik bovenaan op ‘Downloaden’. Klaar!

Verspreid je liever een papieren versie van bijvoorbeeld een affiche of brochure? Mail dan documentatiedienst@idewe.be.

Ook wie nog geen klant is bij Groep IDEWE, kan op die manier materiaal bestellen.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen