Terug Uw arbeidsarts als eerste aanspreekpunt bij een COVID-19 positieve medewerker

Uw arbeidsarts als eerste aanspreekpunt bij een COVID-19 positieve medewerker

- Arbeidsveiligheid | Risicoanalyse | Corona

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Snelle reactie via een risicoanalyse en de opstart van de contacttracing

Ook volgens de regionale gezondheidsautoriteiten is het noodzakelijk om zo snel mogelijk uw arbeidsarts te verwittigen bij een bevestigd geval van COVID-19 bij uw personeel. Uw arbeidsarts zal een risicoanalyse op organisatieniveau uitvoeren en de contacttracing op gang brengen.

Op basis van een initiële risicoanalyse wordt een eerste inschatting gemaakt van de beschikbaarheid, de toepassing van en de kennis over persoonlijke beschermingsmiddelen en het veiligheidsgedrag in de onderneming. De arbeidsarts en zijn team voert dan contactonderzoek uit van alle professionele contacten met het bevestigd geval van COVID-19.

Wat kan uw arbeidsarts concreet doen?

  • Triage van hoog- en laagrisicocontacten en hen de juiste adviezen geven over de noodzaak tot quarantaine en testen.
  • Door hoogrisicocontacten snel in quarantaine te plaatsen, vermijden dat er verdere besmetting plaatsvindt op het werk.
  • Erop toezien dat de gewestelijke gezondheidsoverheden worden verwittigd, in geval van de vorming van een cluster. 
  • U informeren in verband met alle nuttige stappen die kunnen worden genomen voor u en voor uw werknemers.
  • Advies geven over het testen en de quarantainemaatregelen van buitenlandse arbeiders.

Uw arbeidsarts staat niet enkel garant om uw eigen organisatie door de coronacrisis te loodsen, hij of zij zal er ook voor zorgen dat het contactonderzoek op het werk snel op gang komt en de verdere verspreiding van het virus beperkt wordt. 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen