Terug Drie nieuwe beroepsziekten

Drie nieuwe beroepsziekten

- Wetgeving

Expert Ilse Moerland

Disciplineverantwoordelijke Arbeidsgeneeskunde

De erkenning van de aandoeningen vermindert de bewijslast van de getroffenen

Door de publicatie op 9 augustus 2022 van het koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van beroepsziekten, wordt het voor wie getroffen wordt door eierstokkanker makkelijker om aan te tonen dat de aandoening veroorzaakt werd door de beroepsactiviteit.

Het nieuwe koninklijk besluit van 17 juli 2022 ‘tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen’ voegt drie aandoeningen toe aan de lijst van beroepsziekten. 

  • eierstokkanker veroorzaakt door asbest
  • systemische sclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijn silica bevat
  • uveaal melanoom veroorzaakt door blootstelling aan ultraviolette straling

Voor elk van de drie aandoeningen vermeldt het KB de blootstellingswaarden waaraan moet voldaan zijn vooraleer er sprake kan zijn van een aangetoond verband tussen de uitoefening van het beroep en de ziekte. 

Meteen recht op een vergoeding

“Werknemers die aan de voorwaarden voldoen hebben meteen recht op een vergoeding, zonder dat ze verder nog bewijzen moeten leveren”, zegt Ilse Moerland, disciplineverantwoordelijke arbeidsgeneeskunde van IDEWE. “Door een ziekte in de lijst op te nemen en de blootstellingscriteria vast te stellen, wordt onweerlegbaar vermoed dat de blootstelling aan het risico op het werk de oorzaak van de ziekte is.” 

Leg uw vragen over beroepsziekten voor aan onze experten.

Download hier het koninklijk besluit dat op 9 augustus 2022 in het Staatsblad werd gepubliceerd.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen