Terug Een gezondheidsbeleid met impact vereist intense samenwerking

Een gezondheidsbeleid met impact vereist intense samenwerking

- Gezonde levensstijl | Arbeidshygiëne | Duurzame werkomgeving | Arbeidsorganisatie

Expert Mia Van Laeken

Adviseur Learning and Development

Maak optimaal gebruik van de data en de expertise van uw externe dienst

Als we in tijden van krapte op de arbeidsmarkt langer werken vanzelfsprekend willen maken, zullen we gezond werken even vanzelfsprekend moeten maken. Op het Gezond Leven-symposium van het Vlaams Instituut Gezond Leven braken Mia Van Laeken van IDEWE en collega’s van andere externe diensten daarom een lans voor meer samenwerking. “Alleen door een intense samenwerking met alle interne en externe partners kunnen we tot een effectiever preventie- en welzijnsbeleid komen om onze ambities te realiseren.”

Als we in tijden van krapte op de arbeidsmarkt langer werken vanzelfsprekend willen maken, zullen we gezond werken even vanzelfsprekend moeten maken. Op het Gezond Leven-symposium van het Vlaams Instituut Gezond Leven braken Mia Van Laeken van IDEWE en collega’s van andere externe diensten daarom een lans voor meer samenwerking. “Alleen door een intense samenwerking met alle interne en externe partners kunnen we tot een effectiever preventie- en welzijnsbeleid komen om onze ambities te realiseren.”

Om de uitdagingen van onze samenleving met succes te kunnen aanpakken, is langer werken een prioriteit. Dit kan enkel indien het werk en de context wordt aangepast én als mensen die opdracht ook mentaal en fysiek aankunnen. Als werkgever kan u dus maar beter goed nadenken hoe een slimme gezondheidspromotie die opdracht kan ondersteunen. Dat zal niet enkel een opsteker zijn voor uw medewerkers. Een geoptimaliseerd preventie- en gezondheidsbeleid is immers ook een manier om uw aantrekkelijkheid als werkgever op een krappe arbeidsmarkt in de verf te zetten.

4 tips op weg naar een doeltreffend gezondheidsbeleid

Op het Symposium ‘Hoe maak je gezond werken vanzelfsprekend?’ van VIGEZ gaf Mia Van Laeken, , verantwoordelijke voor discipline gezondheidspromotie bij IDEWE, samen met collega’s van andere externe diensten vier tips om een effectief gezondheidsbeleid te ontwikkelen.

1. HR, interne preventieadviseur en management werken samen

“We dromen bij IDEWE van een arbeidswereld waar mensen met goesting aan het werk zijn en blijven”, aldus Mia Van Laeken. “Organisaties waar de zorg voor werknemers de hoogste prioriteit is. Alleen dan zal er bijvoorbeeld minder ziekteverzuim zijn, minder kans op burn-out, overgewicht, cardiovasculaire problemen, diabetes, musculoskeletale en mentale aandoeningen, ... In zulke organisaties tillen de werknemers de organisatie naar hogere niveaus van betrokkenheid en gaan graag ze graag een stapje verder om de organisatie te ondersteunen bij het realiseren van haar doelstellingen.

Dat kan echter alleen als gezondheidspromotie ingebed zit in het totaal preventie- en welzijnsbeleid en in de waarden van die organisatie. Gezondheidsbevordering komt daardoor op het terrein van HR. Een goede samenwerking met de arbeidsarts en de interne preventieadviseur is bijgevolg onontbeerlijk.”

2. Arbeidsarts en externe preventieadviseurs ondersteunen het beleid

“Uw  arbeidsarts, maar ook andere preventieadviseurs die regelmatig in uw onderneming actief zijn, kunnen hun steentje bijdragen. Het is meer bepaald een grote meerwaarde als de arbeidsarts en de health coach een tandem kunnen vormen. Door hun schouders mee onder het beleid te zetten, wordt aan uw medewerkers duidelijk gemaakt dat uw gezondheidsbeleid menens is.”

3. Doe beroep op de expertise van uw externe dienst

“Om een beleidsplan op maat uit te werken, vertrekt u bij voorkeur van relevante data. Vaak zijn die gewoon beschikbaar bij uw externe dienst, die een helicopterview van het welzijn van uw medewerkers bewaart. De beschikbaarheid van relevante informatie, in combinatie van hun  multidisciplinaire aanpak, is de beste garantie om op lange termijn een gezondheidsbeleid met impact te creëren.”

“Gezondheidspromotie staat in eerste instantie voor het behouden van de vitaliteit. Als uit de data blijkt dat uw organisatie op dit vlak al uitstekend presteert, gaan we vanuit gezondheidspromotie na hoe we de verworven ‘gezonde’ aspecten kunnen verankeren. Daarna gaan we aan de slag met de pijnpunten.” 

4. Kies voor een Interventiemix met aandacht voor gedragsverandering

“Het is naïef te denken dat het louter aanbieden van kennis en info voldoende is om gezond(er) te gaan leven. Als de omgeving niet verandert en gezond gedrag stimuleert, is het voor de werknemer heel moeilijk om zijn gedrag aan te passen. Mensen hebben heel wat prikkels nodig hebben om tot verandering te komen.

Na het verzamelen en analyseren van de bedrijfsdata, kan een werkgroep worden aangesteld om het gezondheidsbeleidsplan concreet uit te werken. Ook wat dat betreft is een nauw partnership met uw externe preventiedienst een slimme zet. Een moderne externe dienst heeft immers meerdere expertises in huis die op elkaar kunnen inspelen en ervoor kunnen zorgen dat gezondheidsbevorderende maatregelen uiteindelijk in de poriën van uw organisatie gaan zitten.”

Wenst u meer informatie over het creëren van een gezondheidsbeleid met impact, neem dan contact op met uw regionaal IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen