Terug Een integrale en dynamische aanpak voor het toenemende lerarentekort

Een integrale en dynamische aanpak voor het toenemende lerarentekort

- Mentaal fit | Arbeidsorganisatie | Onderwijs | Ziekteverzuim

Investeren om het werkvermogen van onderwijspersoneel een hele loopbaan lang te waarborgen

Het ontwikkelen en behouden van voldoende sterke, professionele, gemotiveerde en inspirerende leraren is voor het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming één van de beleidsprioriteiten. Ook de nieuwe Vlaamse regering zet in het Vlaams Regeerakkoord 2019 in op het aanpakken van het lerarentekort, onder andere door het beroep aantrekkelijker te maken. “Om personeelsleden en directies duurzaam inzetbaar en vitaal houden, moeten we erin slagen om hun werkvermogen te waarborgen”, zegt preventieadviseur-arbeidsarts David Giuliani van IDEWE.

Uit het Rapport ‘Afwezigheden naar aanleiding van ziekte 2017 - Vlaams Onderwijspersoneel van AGODI’ blijkt:

  • dat de stijging in ziekteverzuimpercentage zich doorzet: 4,35% (inclusief ééndagsziekten) in 2017, ten opzichte van 4,32% in 2016.
  • dat het aantal ziektedagen blijft stijgen: plus 1,3% in 2017 tegenover 2016.
  • dat ook de afwezigheden omwille van psychosociale aandoeningen toenemen. Het blijven de voornaamste redenen om ziektedagen op te gebruiken. 39,01% van ziektedagen in 2017 tegenover  36,4% in 2016. We zien hier ook een relatieve oververtegenwoordiging van directies.
  • een toename van deeltijdse werkhervattingen in ‘Verlof verminderde prestaties omwille van ziekte’ en ‘Langdurig verlof verminderde prestaties om medische redenen’ omwille van psychosociale aandoeningen.

War for talent

De ambitie om leraren langer in het onderwijs te houden moet nog een zekere weg te moeten afleggen.

De ambitie om leraren langer in het onderwijs te houden en te investeren in een verbetering van de arbeidsomstandigheden en een sterkere aanvangsbegeleiding blijkt dus nog een zekere weg te moeten afleggen. Nochtans blijkt uit een omgevingsanalyse dat de aanwervingsbehoefte in 2023-2024 nog 10% hoger zal liggen dan in 2014-2015. “Als u weet dat er vandaag een onvoldoende instroom is van nieuwe leerkrachten terwijl de uitstroom van de babyboomgeneratie volop bezig is, staan we nog maar aan het begin van een heftige war for talent”, aldus David Giuliani.

Werkvermogen waarborgen

Er is zeker nog marge om in het Onderwijs aan Welzijn en een ‘er-wel-zijnbeleid’ te werken.

“Er is zeker nog marge om in het Onderwijs aan welzijn en aan een ‘er-wel-zijnbeleid’ te werken. Om talent gezond en vitaal aan boord te houden, is een integrale en dynamische aanpak nodig. Personeelsleden en directies duurzaam inzetbaar en vitaal houden betekent dat we erin moeten slagen om hun werkvermogen te waarborgen. Rekening houden met hun veranderende capaciteiten en competenties en met de veranderende noden van de werkomgeving is daarom een belangrijke voorwaarde. Het werkvermogen bevorderen en opvolgen vormt een cruciaal onderdeel van een preventief beleid met focus op inzetbaarheid en vitaliteit. Hiervoor ontwikkelden onze experten de Solution Flow Duurzame Inzetbaarheid en Vitaliteit. IDEWE ondersteunt onderwijsinstellingen in dit proces om hun personeelsleden tijdens de hele loopbaan gemotiveerd te houden en er mee voor te zorgen dat ze gezond aan het werk willen, kunnen en mogen blijven.”

Contacteer onze experten voor al uw vragen en uitdagingen.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen