Terug Een veilig schooljaar in de klas en op de speelplaats

Een veilig schooljaar in de klas en op de speelplaats

- Veilig aan de slag | Beheersing van uw risico's | Onderwijs

Expert Jeroen Aussems

Verantwoordelijke documentatiedienst

Doorstaan alle producten op school de veiligheidstoets?

Naar aanleiding van het begin van het nieuwe schooljaar maakte het Antigifcentrum bekend dat er jaarlijks ongeveer 700 hulpoproepen binnenkomen over kinderen die op school een product hebben ingeslikt dat niet voor consumptie bedoeld was. We schetsen even het kader van wat kan en niet kan in een schoolomgeving.

Het spreekt dus vanzelf dat we zorgzaam moeten omgaan met chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia op school.

Meestal slikken kinderen op school vrij onschuldige producten in: inkt, correctievloeistof waterverf, … dat soort dingen, al gebeurt het ook wel dat de aanleiding voor de hulpvraag bij het Antigifcentrum geneesmiddelen, ontsmettingsmiddel of paddenstoelen zijn. Zolang de hoeveelheid beperkt is, blijven de gevolgen beperkt.

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het spreekt dus vanzelf dat we zorgzaam moeten omgaan met chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia op school. Vandaar dat er wetgeving rond uitgewerkt werd die terug te vinden is in de Codex Boek VI. Een belangrijk basisprincipe is dat deze producten alleszins buiten het bereik van kinderen gestockeerd worden. Ook schijnbaar onschuldige producten en dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen, die bij normaal gebruik niet gevaarlijk zijn, kunnen echter potentieel gevaarlijk worden.

 

Alertheid en gezond verstand

Ook de speelplaats of speeltuinen houden risico’s in.

“De meest voorkomende producten waar kinderhandjes soms nog aan kunnen, zijn schoonmaakproducten zoals Dreft en Cif”, zegt segmentmanager Onderwijs Jeroen Aussems van IDEWE. ”Soms stellen juffen en meesters ook met de beste bedoelingen de dagen van de week voor door aan waterflessen een kleurstof toe te voegen. Voor een kleuter ziet dat er echter uit als een leuk frisdrankje. Alert blijven en het gezond verstand laten primeren is de boodschap. Directie en leerkrachten maar ook de onderhoudsmensen moeten zich telkens afvragen: heb ik dit product nodig om mijn doel te bereiken? Zijn er geen veiligere alternatieven.”

“Vooral in de kleuterklassen blijft dit een aandachtspunt maar ook in het secundair onderwijs is het aangewezen om de inventaris van de chemische producten deze toets te laten doorstaan. Verschillende producten die misschien historisch aanwezig zijn op school, zullen intussen immers verboden zijn of niet meer noodzakelijk om de leerplannen te realiseren. Tijdens hun rondgangen in de scholen heeft ook de onderwijsdoorlichting daar oog voor.”

Safety data sheet

Ongeacht de preventieve maatregelen is het essentieel om ervoor te zorgen dat in geval van nood de productinformatie over het chemisch product snel terug te vinden is. Die informatie is noodzakelijk voor behandelende artsen of hulpdiensten. Vandaar dat de wetgeving ook eist dat van alle chemische producten de SDS (safety data sheet) of het veiligheidsinformatieblad aanwezig is.

Gevaarlijke planten en struiken

Ook de speelplaats of speeltuinen houden risico’s in. Twee KB’s van 28 maart 2001 handelen over de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen en verwijzen onder meer naar giftige bomen en planten. De FOD Economie heeft daarom recent een ‘Veiligheidsgids Avontuurlijke Natuurspeelomgevingen’ uitgebracht waar dergelijke gevaarlijke planten opgesomd zijn.

In alle bovenstaande gevallen blijft het essentieel om de eerste hulp te kunnen toedienen en de hulpdiensten vlot te verwittigen. Specifiek voor het inslikken van chemische producten of giftige planten/bessen is ook het advies van het Antigifcentrum levensreddend.

Leg uw vraag of uitdaging voor aan onze experten

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen