Terug Wat doet de New Way of Working met ons?

Wat doet de New Way of Working met ons?

- Wetenschappelijk onderzoek

Expert Lode Godderis

CEO IDEWE

Neem deel aan onze enquête tot en met 21 juni

Na de studie over de impact van corona op het welzijn van werkende Belgen vorig jaar, focust de onderzoeksafdeling van Groep IDEWE dit voorjaar op de New Way of Working (NWW). “We gaan na wat de gevolgen zijn op het welzijn van werkende Belgen die bijvoorbeeld aan telewerk doen, werken vanop afstand met collega’s en zakenpartners of gebruik maken van informatietechnologieën.”

Vul nu de vragenlijst in

Ook al is COVID-19 geen thema meer op zich in deze studie, de pandemie heeft veel mensen met de New Way of Working laten kennismaken. Helemaal buiten beeld zal corona dus niet blijven. “Al was het maar omdat er in pre-COVID-tijden vaak de keuze bestond tussen werken op kantoor of werken van thuis uit en is die keuze door de beschermende maatregelen van de overheid vaak weggevallen", zegt onderzoekster Tinne Vander Elst van IDEWE.

Twee meetmomenten

telewerk

Het onderzoek wordt gevoed door twee enquêtes. “De eerste bevraging loopt van 14 tot en met 21 juni. Iedereen die in loondienst werkt of zelfstandige is, zal kunnen deelnemen. De tweede volgt dan in september, drie maanden na de eerste bevraging. Personen die de eerste enquête invullen en expliciet toestemmen om ook te willen deelnemen in de volgende enquête, zullen een uitnodiging krijgen voor de tweede bevraging. We peilen telkens naar diverse types van hybride werkwijzen. Zo kijken we naar gezinsvriendelijke werkregelingen die organisaties kunnen aanbieden om hun werknemers te helpen om werk en privéleven beter te combineren. Verder gaan we na in hoeverre thuiswerken, activity-based werken en het gebruik van technologie zijn ingeburgerd. Tot slot kijken we naar vrijwillige en persoonlijke afspraken tussen een medewerker met zijn leidinggevende over hoe het werk aangepast kan worden aan de persoonlijke situatie.”

Hoe bereid zijn we?

Al deze ‘nieuwe’ vormen van werken kunnen een invloed hebben op het psychosociaal welzijn van werknemers. Enerzijds kunnen gezinsvriendelijke werkregelingen en persoonlijke afspraken over aangepaste werk leiden tot een betere work-lifebalance en bijgevolg minder mentale gezondheidsklachten. Anderzijds kunnen werkwijzen zoals verplicht telewerk en het gebruik van technologie de druk ook vergoten en bijgevolg een negatieve impact hebben op ons mentaal welzijn. Ze kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een toegenomen werkintensifiëring, veranderingen in de taken en het gevoel steeds bereikbaar te moeten zijn. Door het verminderd face-to-face contact met de werkomgeving kunnen werknemers zich bovendien minder lid voelen van een groep en minder intieme relaties onderhouden met collega’s. We willen dan ook een beeld krijgen van wat de bereidheid is van Belgische werknemers en werkgevers om de New Way of Working toe te passen en in te voeren.”

Vul nu de vragenlijst in

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen