Terug Flitscontroles op het naleven van de COVID-19-maatregelen

Flitscontroles op het naleven van de COVID-19-maatregelen

- Wetgeving | Inspectie

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

Sociale inspectie schakelt over naar een eerder repressief beleid

De FOD WASO wil deze maand in heel het land gerichte flitscontroles uitvoeren naar de naleving van de COVID-19-maatregelen. Het gaat onder meer over het toepassen van telewerk in de tertiaire sector.

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

telewerk controle

Flitscontroles zijn aangekondigde controles in fraudegevoelige sectoren. Naar analogie met bijvoorbeeld BOB-campagnes en flitsmarathons worden ze uitgevoerd gedurende een bepaalde periode. Behalve de sociale inspectiediensten zijn onder meer ook de Politie, de FOD Financiën en de FOD Economie betrokken. 

Nadat de sociale inspectiediensten in een eerste periode een eerder preventief en coachend handhavingsbeleid hebben gevoerd met betrekking tot de naleving van de COVID-19-maatregelen zal voortaan een meer repressief beleid toegepast worden. De sociaal inspecteurs zullen dus ook een PV opstellen bij vaststelling van zware inbreuken of manifeste onwil van de werkgever om de opgelegde verplichtingen na te leven.

De inspectiediensten stelden een checklist op waarin duidelijk wordt gemaakt wat een inspecteur kan controleren tijdens een inspectie op het naleven van de preventiemaatregelen inzake COVID-19.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen