Terug Gaat het werk door als het (te) koud wordt?

Gaat het werk door als het (te) koud wordt?

- Ergonomisch werken | Fysische agentia | Persoonlijke beschermingsmiddelen

Neem tijdig aangepaste preventiemaatregelen

Als werkgever bent u volgens de codex Welzijn op het Werk verplicht om de nodige maatregelen te treffen om het welzijn van uw werknemers te bevorderen. Dat moet structureel en planmatig gebeuren. De Codex V.1 Thermische Omgevingsfactoren verduidelijkt dat een grondige risicoanalyse van de thermische omgevingsfactoren, van technologische of klimatologische oorsprong, een noodzakelijk uitgangspunt is.

Koude doet het risico op arbeidsongevallen toenemen. Een ongeval kan een direct gevolg zijn van de blootstelling aan de koude. Het gaat dan bijvoorbeeld over een eenvoudige verstijving, waardoor de behendigheid afneemt en het bijvoorbeeld moeilijker wordt om werkinstrumenten accuraat te bedienen. In extreme gevallen kan ook onderkoeling voorkomen, zodat het lichaam niet meer in staat is om de eigen temperatuur te regelen. Dat kan leiden tot bewustzijnsverlies en uiteindelijk tot overlijden.

De koude kan ook de werkomgeving tot een gevaarlijke plek herleiden omdat er plots risico ontstaat om uit te glijden.

Technische en organisatorische maatregelen

Om de risico’s te voorkomen of te beperken moet u als werkgever een programma met technische en organisatorische maatregelen opstellen. Wanneer de preventiemaatregelen in actie moeten treden, is afhankelijk van de intensiteit van het werk.

Technische maatregelen - Zo bent u bijvoorbeeld verplicht om tussen 1 november en 31 maart in open werklokalen en arbeidsplaatsen in open lucht verwarmingstoestellen te plaatsen. Bij temperaturen lager dan 5 °C moeten ze ingeschakeld worden. Mits een akkoord van het CPBW mogen ze ook binnen in lokalen opgesteld worden zodat werknemers zich tijdens hun pauze kunnen opwarmen.

  • Verlagen van de fysieke werkbelasting door de aanpassing van de arbeidsmiddelen of werkmethodes.
  • Alternatieve werkmethoden.
  • De duur en intensiteit van de blootstelling aan de koude beperken.
  • Werkroosters aanpassen, zodat het aantal rusttijden toeneemt waarin werknemers zich kunnen opwarmen.
  • Ter beschikking stellen van aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Kosteloos ter beschikking stellen van aangepaste warme dranken.

Neem contact op met uw IDEWE-arbeidsarts voor specifiek medisch advies of vraag uw IDEWE-preventieadviseur om een risicoanalyse van uw werf te maken en een winterpreventieplan op te stellen.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen