null Gezondheidsbeleid op het werk

A Gezondheidsbeleid op het werk

De arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen, waarbij de gezondheid van werknemers een bepalende factor is. Van de vergrijzing en ziekteverzuim tot de werkbaarheid van jobs.

Om uw werknemers langer fit en tevreden aan de slag te houden, kan u best van gezondheidspromotie een speerpunt maken in uw welzijnsbeleid. Neem initiatieven die uw werknemers stimuleren om gezonde keuzes te maken – making the healthy choice the easy one.

Onze experts ondersteunen u om een effectief en preventief gezondheidsbeleid uit te stippelen en te realiseren. Uw winst: gezonde werknemers in een gezonde organisatie.

In 4 stappen naar een effectief gezondheidsbeleid

vergadering

Bundel uw krachten met die van uw werknemers en zet in op álle factoren die gezondheid beïnvloeden – individueel en organisatorisch. Met een uitgekiende interventiemix die matcht met uw organisatiecultuur.

  1. Breng uw gezondheidsbeleid en –parameters helder in kaart via onze Company Fit Profile en Employee Fit Survey; zo wordt meteen duidelijk welke elementen aandacht verdienen binnen uw beleid.
  2. Stel een actieplan op rond vijf thema’s:
  3. Rol uw mix uit van opleiding en concrete acties
  4. Veranker uw gezondheidspromotiebeleid in uw preventie- en welzijnsbeleid.

Vergroot nú al uw impact als werkgever

  • Zorg voor een draagvlak bij werknemers en leidinggevenden;
  • Walk your talk: voeg de daad bij het woord. Stel een gezond voedings- en drankenaanbod beschikbaar;
  • Organiseer laagdrempelige acties om iedereen mee te krijgen.

Breng uw gezondheidsbeleid in de praktijk

Bij een 360°-aanpak en duurzame oplossingen horen ook sterke opleidingen, op alle niveaus van uw onderneming. Een greep uit ons opleidingsaanbod rond uw gezondheidsbeleid:

Leg ons uw uitdaging rond uw gezondheidsbeleid voor

Wilt u gezondheid in uw organisatie duurzaam aanpakken? Een antwoord op concrete vragen? Wij gaan samen met u voor slimme en doelgerichte oplossingen.

Deel uw uitdaging met onze experts

Antwoord op úw uitdaging

Slimme preventie vereist maatwerk. Vertrouw dus op een dienstverlener die uw preventie- en welzijnsnoden door en door kent. Klik uw sector aan en ontdek onze oplossingen.