Terug Green deal moet bouwsector circulair leren bouwen

Green deal moet bouwsector circulair leren bouwen

- Duurzame werkomgeving | Infrastructuur | Milieu | Energie

Expert Liesbeth Reekmans

Verantwoordelijke Discipline Bouwen en Gebouwen

De expertise van IDEWE komt goed van pas bij de uitwerking van nieuwe bouwmethoden en toepassingen

De bouwsector is verantwoordelijk voor 30 tot 40% van ons afval. Bovendien gebruiken we om te kunnen bouwen een enorme hoeveelheid grondstoffen die eindigend zijn, wat een enorme impact heeft op de CO2-voetafdruk van de sector. Vorig jaar sloten bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties een Green Deal-pact om het tij te keren. Circulair bouwen moet in de toekomst dagelijkse realiteit worden.

De bouwsector is per definitie een sector waarin veel uiteenlopende partners samenwerken om tot betere resultaten te komen. Een mooi uitgangspunt dat aangegrepen wordt om diensten te bewijzen met het oog op het realiseren van de circulaire bouweconomie. Daarin staat het maximaal hergebruik van producten en materialen centraal.

IDEWE partner van Green Deal

Circulair bouwen moet in de toekomst dagelijkse realiteit worden.

Via het Green Deal Circulair Bouwen engagement willen bouwpartners hun kennis en ervaring inbrengen voor het realiseren van voorbeeldprojecten. Ook Groep IDEWE sloot zich hierbij aan. Onze expertise op vlak van preventie en veiligheid komt goed van pas bij het uitwerken van nieuwe bouwmethoden en de zoektocht naar het hergebruik van materialen. In deze nieuwe omgeving komt onder meer de vraag naar aangepaste veiligheidsprocedures in alle fasen van de bouw en de exploitatie van een gebouw aan bod.

Omkeerbare verbindingen

De assemblage van gebouwelementen moet voorzien zijn op een toekomstige  demontage, zonder dat het materiaal of de grondstoffen waardevermindering ondergaan.

Aangezien de noden en wensen van gebruikers en de samenleving steeds veranderen, is het aangewezen dat een gebouw zich aan steeds wijzigende bestemmingen kan aanpassen. Veranderingsgericht bouwen vereist een ontwerp- en bouwstrategie die dit aanpassingsproces toelaat. De assemblage van gebouwelementen moet voorzien zijn op een toekomstige  demontage, zonder dat het materiaal of de grondstoffen waardevermindering ondergaan. Concreet betekent dit dat verbindingen omkeerbaar moeten zijn zodat herhaaldelijk monteren en demonteren mogelijk is.

Gebouwen als materialendepots

Gebouwen zijn slechts tijdelijke opslagplaatsen voor waardevolle en eindige grondstoffen waarmee we het bouwproject realiseren. Bij het gebruik van materialen in producten of toepassingen moet het mogelijk zijn om de grondstoffen of basismaterialen terug te winnen of op een hoogwaardige wijze te hergebruiken. Indien hergebruik niet mogelijk is, is recyclage aangewezen.

Het materialenpaspoort

De aanleg van een materialendatabank of -paspoort zorgt ervoor dat de grondstoffen en materialen die in een gebouw gebruikt worden, digitaal geregistreerd en gedocumenteerd worden. Dit maakt het achteraf mogelijk om ze maximaal te hergebruiken of desnoods op een goede manier te recycleren.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen