Terug “De focus op COVID-19 mag ons niet blind maken voor bestaande risico’s”

“De focus op COVID-19 mag ons niet blind maken voor bestaande risico’s”

- Risicoanalyse | Veiligheidsinstructies

Expert Wim Vanderheijden

Verantwoordelijke Discipline Arbeidsveiligheid

Tijd voor een herziening van de risicoanalyses

Corona en de strijd tegen COVID-19 heeft ons leven en de omstandigheden waarin we arbeid verrichten grondig door elkaar geschud. Op de werkvloer vertaalt zich dat in een nieuwe dynamiek, nieuwe afspraken en voor veel werknemers ook de introductie van telewerk. Voor u als werkgever betekent dit dat naast de bestaande risico’s, de gezondheidspandemie op zich en de veranderde arbeidsomstandigheden nieuwe risico’s hebben doen ontstaan. Een herziening van de risicoanalyses dringt zich bijgevolg op.

branddeuren

“Nieuwe situaties in een bedrijf zijn altijd een aanleiding om de veiligheid en de gezondheid  van de werknemers opnieuw te evalueren”, zegt disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid Wim Vanderheijden van IDEWE. “Het voorbije halfjaar zijn de omstandigheden waarin mensen arbeid verrichtten echter in een ongezien tempo aangepast aan de gezondheidscrisis die ons heeft overspoeld. De gevolgen daarvan laten zich overal voelen. Er kwamen nieuwe omgangsvormen, nieuwe werkmethoden, nieuwe regels om zich te verplaatsen, oplossingen om besmetting te voorkomen; in de keuken, op de trap, aan de band, op kantoor, in de wagen … We weten bovendien dat aan deze situatie niet snel een einde zal komen, noch dat we op korte termijn opnieuw naar vroeger kunnen schakelen. Het is dus tijd om de nieuwe regels, afspraken en procedures degelijk onder de loep te nemen op basis van een nieuwe risicoanalyse.”

Algemene veiligheidsfocus

herziening risicoanalyse door corona

“De introductie van nieuwe regels en routines heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat we het virus beter bedwingen maar zorgt er misschien tegelijk voor dat de veiligheid of gezondheid op bepaalde plaatsen in een onderneming meer in het gedrang komt. Denk bijvoorbeeld aan het ontbrandingsgevaar van handalcohol, branddeuren die opengezet en geblokkeerd worden om natuurlijke ventilatie mogelijk te maken of de afgenomen zichtbaarheid in bestelwagens omdat er plexiglas werd aangebracht in de bestuurderscabine. De focus op COVID-19 mag ons niet blind maken voor de andere risico’s. Vandaar de oproep om een halfjaar na de uitbraak van de crisis werk te maken van een actualisering van de risicoanalyses van alle relevante plaatsen in een onderneming. Dat is overigens alleen maar een toepassing van de wettelijke verplichting van werkgevers om risicoanalyses voortdurend af te toetsen aan nieuwe omstandigheden.”

IDEWE kan u daarbij helpen.
Contacteer uw regionaal kantoor voor meer informatie.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen