Terug Tool voor de opmaak van de risicoanalyse Infectiepreventie klaar voor gebruik

Tool voor de opmaak van de risicoanalyse Infectiepreventie klaar voor gebruik

- Gezonde werkomgeving | Risicoanalyse

Expert Laura Jacobs

Preventieadviseur infectiepreventie

In co-creatie met drie IDEWE-klanten

In de jongste versie van de kaderrichtlijn COVID-19 voor ouderenzorgvoorzieningen en de welzijnssector verwijst de Vlaamse overheid naar een risicoanalyse Infectiepreventie. “Omdat er bij onze klanten heel wat vragen waren over de concrete invulling hebben we in co-creatie een tool samengesteld”, aldus Laura Jacobs van IDEWE. “Die is intussen ook getoetst met het Departement Zorg. We stellen hem voor tijdens de IDEWE Connect-sessies.

infectiepreventie

Bij gebrek aan concrete richtlijnen zaten heel wat woonzorgcentra met de handen in het haar over de uitwerking van een risicoanalyse infectiepreventie. “Zo ontbrak bijvoorbeeld een lijst met actiepunten die moesten gecontroleerd worden”, aldus Laura Jacobs. “Tijdens onze bedrijfsbezoeken en IDEWE Connect-sessies kregen we daarover heel wat vragen. We hebben die voorgelegd aan onze experts maar vonden het ook nuttig om samen te werken met preventieadviseurs die dagelijks aan de slag zijn in de ouderenzorg. De tool die voorligt is dan ook het resultaat van de co-creatie van IDEWE met Mintus in Brugge, Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver en Woonzorg emmaüs in Heist-op-den-Berg.”

Voor personeel én bewoners

De ervaring met de coronapandemie kwam bij de opmaak goed van pas, al is de scope ruimer. “Bedoeling was om een instrument te maken dat organisaties voorbereidt op de mogelijke verspreiding van alle infectie-aandoeningen die door de lucht overdraagbaar zijn, dus ook bijvoorbeeld griep en RSV. In tegenstelling tot de risicoanalyse die organisaties sowieso al moeten maken in het kader van welzijn op het werk, is de doelgroep ook ruimer. De Vlaamse overheid stelt expliciet dat het zowel over personeel als bewoners moet gaan.” 

Hoe kan IDEWE je ondersteunen?

De tool die uiteindelijk werd uitgewerkt en getest bestaat uit een lijst open vragen, gebaseerd op de minimumcriteria van de overheid maar aangevuld met vragen die de IDEWE-experts in infectiepreventie en biologische agentia nuttig achtten. 

“We maken een onderscheid tussen viruscirculatie in de maatschappij en een mogelijke uitbraak in de organisatie. Verder gaat er aandacht naar de architectuur van het gebouw en de indeling in verdiepingen of afzonderlijke gebouwen. Maar ook algemene voorzorgsmaatregelen zoals handhygiëne en het isolatiebeleid komen aan bod. Per unit kijken we ook hoe er wordt omgegaan met de personeelsinzet en het welzijn van bewoners en verzorgenden zodra personeel uitvalt.”

De tool werd voorgesteld aan het Departement Zorg en op basis van de feedback werden actieve linken verwerkt naar hun aanbod rond bijvoorbeeld handhygiëne, sensibilisatie en opleidingen.

IDEWE biedt de tool aan aan zorginstellingen binnen ouderenzorg en de welzijnssector. We voorzien een eerste intervisiemoment waarbij we de risicoanalyse samen overlopen wordt. Zorginstellingen die nog niet zo ver staan op vlak van infectiepreventie kunnen beroep doen op bijkomende begeleiding. 

“Flexibel instrument, aanpasbaar aan de noden van grote en kleine organisaties”

Woonzorg emmaüs is een organisatie met vijf woonzorghuizen in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Interne preventieadviseur Jean-Pierre Schiepers zat mee aan tafel bij de opmaak van de tool.

“Na een fysieke samenkomst zijn we aan de slag gegaan met een werkdocument die de experten van IDEWE hadden opgemaakt. Dat was een zeer leerrijke oefening die op zijn beurt veel informatie heeft gegenereerd om het model te verfijnen. Aangezien we net toevallig een interne werkgroep infectiepreventie hadden opgericht, konden we meteen ook de input van de experts die daarbij betrokken zijn gebruiken. De uiteindelijke tool is dus de synthese van heel gespecialiseerde input, getoetst aan de praktijk. Het instrument is bovendien flexibel genoeg om aangepast te worden aan de noden van organisaties die groter of kleiner zijn.”

“Ik ben ervan overtuigd dat het een handig instrument is in een breed infectiepreventiebeleid. Op voorwaarde natuurlijk dat we erin slagen om wat op papier uitgewerkt werd ook te vertalen naar de mensen op de werkvloer. Daarom ben ik grote voorstander om alles zo eenvoudig mogelijk te houden. Voor onze organisatie komt het erop neer dat we niet voor elk woonzorghuis een afzonderlijk beleid opstellen maar kiezen voor een overkoepelende aanpak, gesteund door alle betrokkenen.”

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen