Terug Hoe omgaan met drank, medicatie en drugs? Kies voor preventie in plaats van repressie

Hoe omgaan met drank, medicatie en drugs? Kies voor preventie in plaats van repressie

- Gezonde levensstijl | Mentaal fit | Alcohol, medicatie & drugs

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Hoe omgaan met middelengebruik op het werk?

Iedere werkgever kan geconfronteerd worden met middelengebruik op de werkvloer (alcohol, medicatie en drugs). Dat houdt heel wat risico's in - niet in het minst voor de werknemer zelf. Een aangepast preventiebeleid, dat werknemers meer dan één kans geeft, biedt uw personeel zowel de ruimte als de motivatie om zich te herpakken.

Preventie boven repressie

bier inschenken

Wat doet u met een werknemer die dronken of onder invloed op de werkvloer verschijnt? Het wettelijk kader schrijft voor dat u met preventiebeleid voor middelengebruik niet meteen mag afstraffen maar moet gaan voor een meerkansenbeleid. Repressie zal werknemers namelijk eerder aanmoedigen om hun gebruik verborgen te houden. Het meerkansenbeleid stoelt op vier peilers. Doel? Een mentaliteitswijziging of zelfs gedragsverandering tot stand te brengen bij de betrokken werknemers.

Meerkansenbeleid voor middelengebruik: 4 peilers

  1. Afspraken en regels

Naast de wettelijke bepalingen die iedereen dient te respecteren kunt u voor uw organisatie specifieke afspraken en regels opstellen over het gebruik van alcohol, medicatie en drugs. Als u die verankert in het arbeidsreglement is er geen ruimte voor vrije interpretatie. Denk dus goed na over de manier waarop er wel en niet kan omgegaan worden met middelengebruik.

  1. Vaste procedures

Preventief werken betekent ook dat men als werkgever beter weet hoe te moet reageren als zich bepaalde (acute of chronische) problemen voordoen. Eerder dan te wachten tot men daadwerkelijk geconfronteerd wordt met een probleemsituatie, raden we aan om preventieve procedures voor chronisch en occasioneel middelengebruik op te stellen.

  1. Voorlichting en vorming

U kunt de thematiek bespreekbaar maken door middel van voorlichting en vorming. Met opleidingen die wijzen op de gevaren biedt u werknemers ook de kans om genuanceerder te (leren) denken over het gebruik van alcohol en drugs. Leidinggevenden krijgen op hun beurt handvaten aangereikt om om te gaan met middelengebruik op de werkvloer.

  1. Hulpverlening

Een meerkansenbeleid houdt in dat u uw werknemers niet alleen confronteert met het middelengebruik, maar ook hulpverlening gaat inschakelen. U kunt hen bijvoorbeeld wijzen op interne ondersteuning en ook samenwerken met gespecialiseerde hulpverleners. Bij uw alcohol-, medicatie- en drugpreventiebeleid zullen ook uw arbeidsarts en een preventieadvisieur psychosociale aspecten (PAPS) een belangrijke rol spelen.

Hulp nodig bij het opstellen van uw alcohol-, medicatie- en drugspreventiebeleid? Wij zijn er voor u en kunnen u ook doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners. Voor meer informatie kan u terecht bij uw regionale IDEWE-kantoor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen