Terug Hoge werkdruk of niet, personeel in woonzorgcentra blinkt uit in enthousiasme

Hoge werkdruk of niet, personeel in woonzorgcentra blinkt uit in enthousiasme

- Optimale Werkomgeving | Cijferinzichten

Expert Lode Godderis

CEO IDEWE

IDEWE-studie

Bijna 8 op de 10 rusthuismedewerkers (79%) zijn enthousiast over hun job. Bij de doorsnee Vlaamse werknemer is dit slechts 58%. Dit blijkt uit een onderzoek van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, waarin bijna 1.400 Vlaamse werknemers van woonzorgcentra werden bevraagd. Toch ervaren zij vaker een te hoge werkdruk (43%) dan de gemiddelde werknemer (24%).

BBedden opmaken, administratie en overleg met de familie van bewoners.Het is maar een kleine greep uit alle taken die het personeel in de woonzorgsector, naast het zorg verlenen zelf, op hun schouders krijgen.edden opmaken, administratie en overleg met de familie van bewoners. Het is maar een kleine greep uit alle taken die het personeel in de woonzorgsector, naast het zorg verlenen zelf, op hun schouders krijgen.

Bedden opmaken, administratie en overleg met de familie van bewoners. Het is maar een kleine greep uit alle taken die het personeel in de woonzorgsector, naast het zorg verlenen zelf, op hun schouders krijgen. Niet verwonderlijk dus, dat bijna de helft van deze werknemers (43%) een te hoge werkdruk ervaart. Daarnaast geeft slechts 28% aan dat er voldoende personeelsbezetting is. Ondanks deze vaststellingen, tonen opvallend veel werknemers in de woonzorgsector een hoge mate van enthousiasme en engagement voor hun job. 

Lode Godderis, Directeur Kennis, Research en informatie van IDEWE: “Eén van de redenen voor deze goede score is dat werknemers in woonzorgcentra veel steun ervaren van collega’s (65%) en vaak meer beslissingsruimte krijgen dan de doorsnee werknemers.”

Jongere werknemers meest kwetsbaar

Eén van de redenen voor deze goede score is dat werknemers in woonzorgcentra veel steun ervaren van collega’s (65%) en vaak meer beslissingsruimte krijgen dan de doorsnee werknemers.

De vergrijzing zorgt voor grote uitdagingen. De bevolking wordt alsmaar ouder en dus meer zorgbehoevend, en daarom wordt de instroom - en een lagere uitstroom - van werknemers in de woonzorgcentra nog belangrijker in de toekomst. Het is dan ook verontrustend dat jonge werknemers (25 tot 34 jaar) in de woonzorgsector opvallend slechter scoren op verschillende psychosociale aspecten. Zo zijn ze minder enthousiast (72%, gemiddeld 79%) , minder tevreden (40%, gemiddeld 48%), lopen ze een hoger burnoutrisico (30%, gemiddeld 21%) en hebben ze meer stress (26%, gemiddeld 18%) dan hun oudere collega’s. Nog niet de helft van de 25- tot 34-jarigen (46%) wil dan ook zolang mogelijk bij hun huidige werkgever blijven werken (gemiddeld 58%).

“Pas afgestudeerde, zeer gedreven jongeren staan te popelen om zich in te zetten voor zorgbehoevenden. In de praktijk stellen ze echter vast dat (te) veel van hun werktijd in beslag wordt genomen door andere zaken in de marge, zoals administratie. Als de overheid een uitstroom van zorgverleners wil vermijden en het nijpend personeelstekort wil wegwerken, dan zal ze iets moeten doen aan de groeiende administratieve molen,” aldus Lode Godderis. 

Daarnaast ligt een belangrijke rol weggelegd voor de preventieadviseurs om het psychosociaal welzijn van deze groep te verhogen. “Door bijvoorbeeld een integraal welzijnsbeleid op te zetten en werknemers individueel te begeleiden bij stressklachten, kunnen ze het personeel in de woonzorgsector helpen om hun job langer te kunnen volhouden”, besluit Lode Godderis.

Methodologie

In november 2018 werd een sectorbevraging georganiseerd door Groep IDEWE waaraan 24 Vlaamse woonzorgcentra (WZC) deelnamen. Dit waren 20 privé uitgebate WZC (vzw) en 4 WZC in OCMW-beheer. Met deze bevraging wil IDEWE een beeld krijgen van de psychosociale belasting binnen de WZC. De vragenlijst werd ingevuld door 1.389 respondenten. De foutenmarge bedraagt 2%.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen