Terug Corona - Wat met HVAC- en ventilatiesystemen?

Corona - Wat met HVAC- en ventilatiesystemen?

- Infrastructuur | Gezonde werkomgeving | Corona

Expert Jan Van Bouwel

Disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne

Volg de regels voor het zorgvuldig onderhoud

Er is geen reden om een HVAC-installatie te reinigen of uit te schakelen, ook niet wanneer bij een persoon in een coronabesmetting werd vastgesteld. Social distancing daarentegen en een minimale bezetting van gebouwen is essentieel. De belangrijkste overdracht van het COVID-19 virus vindt immers plaats via rechtstreekse inademing van speekseldruppeltjes van een zieke persoon of via aanraking van oppervlakken die door deze persoon besmet werden.

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

De REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) heeft, in het kader van de huidige Corona-crisis, op 18 maart richtlijnen gepubliceerd met betrekking tot ventilatie- en HVAC-systemen.

“De kans dat het virus via ventilatiesystemen verspreid wordt, is zeer beperkt als de richtlijnen voor het onderhoud gevolgd worden” zegt disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne Jan Van Bouwel van IDEWE. “Er is op dit ogenblik dus ook geen reden om een HVAC bijkomend te reinigen of het uit te schakelen. Dat wordt zelfs afgeraden. Een goede ventilatie is immers essentieel en kan mogelijk bijdragen om het risico op besmettingen te beperken. Wel belangrijk is de regels voor het onderhoud van deze systemen zorgvuldig te volgen.”

Vuistregels voor het onderhoud en instelling:

 • Zorg dat de filters in het systeem correct geïnstalleerd en proper zijn.  Volg het normale onderhoudsschema.
   
 • Zorg voor maximale aanvoer van verse lucht. Stel systemen, die omwille van energiebesparende redenen via een mengkamer een deel van de extractielucht terug bijmengen bij de vers aangevoerde lucht, zodanig in dat er geen recuperatielucht gebruikt wordt. De richtlijnen kunnen niet steeds toegepast worden op ziekenhuisomgevingen omdat hier vaak andere regimes of specifieke filtratie van lucht voorzien is.
   
 • Systemen die de extractielucht al 100% afvoeren naar buiten - eventueel na warmte-uitwisseling via een gesloten warmtewisselaar - zijn uiteraard ideaal. Bij dergelijke systemen wordt immers 100% verse lucht aangevoerd en is er geen contact tussen de ingeblazen lucht en de extractielucht. Vuile lucht wordt in dat geval volledig afgevoerd. 
   
 • Voor gebouwen die niet over actieve ventilatie beschikken, worden de lokalen best regelmatig gelucht door ramen regelmatig te openen of via verluchtingsroosters te luchten.
   
 • Een voldoende hoge relatieve vochtigheid zal over het algemeen de overdracht van infecties verminderen. Voor COVID-19 blijkt dit evenwel niet het geval en heeft de luchtbevochtiging weinig effect. Bevochtigingssystemen anders instellen heeft dus weinig zin. Bovendien is bevochtiging in de huidige periode minder aan de orde, gezien het relatieve vochtpercentage in dit seizoen meestal automatisch boven 30% uitstijgt. Luchtbevochtigers zijn in deze periode vaak uitgeschakeld. Zolang de relatieve vochtigheid boven 30% ligt, is het dus niet nodig deze installaties in te schakelen.
   
 • Laat de mensen telewerken en beperk het aantal mensen in de gebouwen tot strikt noodzakelijke aanwezigheid, conform de laatste richtlijnen van de overheid. Vermijd grote concentraties van mensen in vergaderzalen, refters en andere lokalen. 

Richtlijnen over de verluchting van arbeidsplaatsen

Voor gebouwen die niet over actieve ventilatie beschikken, worden de lokalen best regelmatig gelucht door ramen regelmatig te openen

Los van de richtlijnen van REHVA dient de ventilatie van een werkomgeving steeds voldoen aan de richtlijnen met betrekking tot verluchting van arbeidsplaatsen; in Boek III titel I Hoofdstuk IV van de CODEX. 

De absolute minimumventilatie voor gebouwen met een actieve ventilatie is 25 m3/u verse lucht per persoon (CO2 concentratie < 1200 ppm). Beter is echter om een minimale ventilatie van 40m3/u verse lucht per persoon (CO2 concentratie < 900 ppm) aan te houden. Door de inbreng van verse lucht worden vervuilingen verdund. Het ventilatiesysteem zal de vervuilingen ook afvoeren via de extractielucht. 

Uiteraard moeten steeds de laatste richtlijnen van de overheid gevolgd te worden.

Lees de volledige richtlijnen van REHVA.

Lees: Een CO2-meter is de ideale gids om goed te ventileren

Volg de updates over het coronavirus ook via onze social mediakanalen Linkedin en Facebook.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen