Terug IDEWE is voortaan de externe preventiedienst van de Belgische spoorwegen

IDEWE is voortaan de externe preventiedienst van de Belgische spoorwegen

- Gezonde werknemers | Organisatieveradering

Klantenservice Rail zorgt onder meer voor 30.000 bijkomende medische onderzoeken per jaar

NMBS, Infrabel en de HR Rail kiezen vanaf 2020 IDEWE als externe dienst. Dat betekent dat IDEWE ineens 30.000 nieuwe werknemers onder zijn hoede heeft voor onder meer medische onderzoeken in het kader van de welzijnswet. “Dat kan je bijna vergelijken met een extra regio”, zegt director major accounts Pieter Eraly. En dat is ook de manier waarop we onze grootste klant organisatorisch zullen behandelen.

De onderzoeken voor treinbestuurders bijvoorbeeld vergen een doorgedreven testing.

Door een kronkel in de Belgische wetgeving hadden de Belgische spoorwegen tot nog toe hun eigen ‘externe’ dienst. Eind 2019 stopt die zijn activiteiten. De drie nationale spoorentiteiten moesten bijgevolg op zoek naar een nieuwe partner om de activiteiten van CPS over te nemen. De keuze viel op IDEWE.

“Nadat we in 2018 onze erkenning hadden behaald om medische onderzoeken uit te voeren in het kader van de spoorwegcodex konden we dit jaar al enkele private spoorwegbedrijven als klant verwelkomen. Uiteindelijk waren we ook voor de NMBS, Infrabel en de HR Rail de beste optie.”

We zien ook nu al dat er ook opdrachten binnenlopen die te maken hebben met niet-medische preventie.

Wat houdt dat in?

“De spoorsector is voor IDEWE een nieuwe markt. We hebben ons het voorbije jaar ingewerkt om te kunnen beantwoorden aan de specifieke spoorwetgeving, die bovenop de bepalingen van de welzijnswet komt. Concreet betekent het dat we jaarlijks 30.000 bijkomende medische onderzoeken zullen uitvoeren. De specificiteit van de sector brengt met zich mee dat er ook veel andere opdrachten bij komen kijken. De NMBS heeft bijvoorbeeld 41 comités voor preventie en bescherming op het werk, waarop wij jaarlijks minimum twee keer aanwezig moeten zijn. Bij infrabel zijn er 14 comités … We zien ook nu al dat er ook opdrachten binnenlopen die te maken hebben met niet-medische preventie. Vragen voor metingen bijvoorbeeld. En dan zijn er nog de opleidingen. We weten momenteel nog niet of we alle EHBO-opleidingen voor onze rekening zullen nemen maar de basisopleidingen voor Vertrouwenspersoon en  supervisies staan sowieso al in ons orderboek.”

Zijn er bijzondere medische onderzoeken vereist voor spoorwegpersoneel?

“Voor bepaalde personeelsgroepen is dat inderdaad zo. De onderzoeken voor treinbestuurders bijvoorbeeld vergen een doorgedreven testing. Je kan het vergelijken met het testen van rijgeschiktheid voor autobuschauffeurs. Daarvan doe je er geen 13 na elkaar op een halve dag. De besluitvorming is ook specifieker. De arbeidsarts moet beoordelen of iemand medisch in staat is om bijvoorbeeld mensen te vervoeren met de trein en maakt daar een speciaal attest voor op. Die beslissing hangt ook mee af van het oordeel van de psycholoog, wat nieuw is. Aanvankelijk zullen de psychotechnische proeven bij de aanwerving van spoorpersoneel echter nog uitgevoerd worden door psychologen van Certirail, een onderdeel van HR Rail, tenzij het een hercertificatie betreft.”

Wat is de impact van dit alles op de interne organisatie van IDEWE?

“De omvang van het contract heeft ertoe geleid dat we de klantenservice voor de Belgische spoorwegen zullen onderbrengen in een virtuele regio, die functioneert zoals de geografische regio’s waarbinnen we tot nog toe de activiteiten voor onze klanten structureren. ‘Regio Rail’ zullen we bedienen vanuit onze centrale vestiging in Haasrode maar beschikt over een gelijkaardige personeelsomkadering Klantenservice. In eerste instantie behandelen we daar alleen deze drie entiteiten van de Belgische spoorwegen, namelijk NMBS, INFRABEL en Hr Rail.”

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen