Terug IDEWE-onderzoek: 1 op de 100 werknemers ervaart wekelijks ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer

IDEWE-onderzoek: 1 op de 100 werknemers ervaart wekelijks ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer

- Gezonde werkomgeving | Mentaal fit

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Een jaar na #Metoo is ongewenst seksueel gedrag op het werk nog altijd brandend actueel.

Uit een onderzoek bij 45.000 werknemers tussen 2016 en 2018, gaf 1 op de 12 respondenten (8,3%) aan dat ze in de 6 maanden voorafgaand aan de bevraging, te maken kregen met ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze cijfers maakt IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, vandaag bekend.

#ME TOO

Uit een onderzoek bij 45.000 werknemers tussen 2016 en 2018, gaf 1 op de 12 respondenten (8,3%) aan dat ze in de 6 maanden voorafgaand aan de bevraging, te maken kregen met ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze cijfers maakt IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, vandaag bekend.

Een jaar na #Metoo is ongewenst seksueel gedrag op het werk nog altijd brandend actueel. 8,3% van de werknemers kreeg hier in de 6 maanden voorafgaand aan de bevraging, minstens af en toe mee te maken.

De drie meest voorkomende ongewenste seksuele gedragingen op de werkvloer:

 1. Naar iemand lonken of iemand uitkleden met de ogen (6,8%)
 2. Seksuele benadering door middel van gebaren, uitspraken, e-mail, sms, … (3,2%)
 3. Seksueel getinte aanrakingen (2,1%)

Angstige werknemers

Vrouwen (9,5%) kregen vaker te maken met ongewenste intimiteiten dan hun mannelijke collega’s (6,1%). Ook de leeftijd en de sector blijken bepalend. Zo ervaarden jongere werknemers (<45 – 9,5%) iets vaker ongewenst seksueel gedrag in vergelijking met hun oudere collega’s (>45 jaar – 6,9%). In de volgende sectoren komt dit gedrag het vaakst voor:

 1. Gezondheidszorg (10,6%)
 2. Bouw (10,3%)
 3. Retail (10,2%)
 4. Dienstensector (6,6%)
 5. Onderwijs (4,6%)

Lode Godderis, directeur van de dienst ‘Kennis, Informatie & Research’ van IDEWE: “Het grensoverschrijdend gedrag gebeurde vrijwel even vaak binnen de organisatie – door collega’s of leidinggevenden – als door externen (bezoekers, klanten, leveranciers of patiënten). Dit verschilde sterk per sector. Zo kregen werknemers in de gezondheidszorg meer te maken met grensoverschrijdend gedrag door externen.”

Een veel lager psychosociaal welzijn

Hand op achterwerk

De gevolgen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zijn niet te onderschatten. “Slachtoffers hebben een veel lager psychosociaal welzijn. Dit uit zich onder meer in een lagere arbeidstevredenheid en blijfintentie, een hogere afwezigheid, meer stress en meer risico op een burn-out,” aldus Lode Godderis.

Bedrijven hebben er alle baat bij om rond dit thema een beleid uit te werken.

Tips die hierbij kunnen helpen:

 1. Wees duidelijk welke visie en beleid je voert om een respectvol werkklimaat te creëren
 2. Verwacht van leidinggevenden dat ze hier een voorbeeldfunctie in opnemen
 3. Leer medewerkers verbindend en respectvol communiceren om grenzen te leren benoemen
 4. Erken de rol van de vertrouwenspersoon in deze om vroegtijdig en discreet tussen te komen
 5. Neem signalen meteen serieus, ga ervan uit dat dergelijk gedrag melden niet evident is
 6. Reageer consequent zodat normen en grenzen niet vervagen

Steeds meer bedrijven doen dit ook. “De hele #Metoo campagne zorgde ervoor dat we meer vragen kregen van bedrijven voor zowel sensibiliseringsacties over respectvol gedrag op het werk als voor het uitwerken van een gedragscode. Een duidelijk preventief kader helpt alvast in het stellen van grenzen wanneer die nodig zijn,” besluit Hilde De Man, verantwoordelijke van de Discipline Psychosociale Aspecten bij IDEWE.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen